Finansering

Unik satsning för koldioxidinfångning – Miljarder från EU till industrin

2020-04-02

Till sommaren ges unika finansieringsmöjligheter till energiintensiva industrier som vill ställa om. Då startar EU:s European Innovation Fund som finansierar koldioxidreducerande innovationer.
– EU satsar miljardbelopp, där 40 procent av lånet skrivs av direkt. Det är en unik möjlighet för verksamheter i framkant, säger Magnus Andersson, finansieringsexpert på IMCG.

European Innovation Fund vänder sig till energiintensiva industrier som gör satsningar inom förnybar energi, energilagring eller inom koldioxidinfånging och efterföljande lagring. Som rådgivare för EUs finansieringsinstrument har IMCG en unik inblick i vad som krävs för att ta del av innovationsfondens medel och har nu påbörjat arbetet med att skapa finansieringsplaner åt svenska företag.

Finansiering åt Stockholm Exergi
Stockholm Exergi har en stor infångningssatsning vid Värtaverket i Stockholm. När anläggningen är fullt utbyggd har den potential att fånga in 800 000 ton koldioxid om året, vilket är lika mycket som trafiken i Stockholm släpper ut på ett år. IMCG tar tillsammans med samhälls- och industriutvecklingsbolaget Midroc fram finansieringslösningar åt initiativet.

– Stockholm Exergi är ett företag som ligger mycket bra till för att kunna beviljas finansiering från European Innovation Fund. De är innovationstunga och kan tydligt visa hur mycket koldioxid de tar bort, säger Magnus Andersson.

Finansiering nödvändig för koldioxidinfångning.
Koldioxidinfångning är en nödvändig del i att bromsa den globala uppvärmningen, enligt IPCCs Special report. Samtidigt är just finansiering det största hindret för att infångningstekniker ska slå igenom, menar experterna. Men även övriga omställningsinitiativ för att reducera koldioxidutsläpp är högaktuella för European Innovation Fund.
– Det kan handla om nya tillverkningstekniker som reducerar koldioxid eller initiativ för att integrera mer förnybar energi, säger Magnus Andersson.

Ett gyllene tillfälle
Det väntas vara ett enormt tryck för att ta del av finansieringen och det ställs höga krav på ansökan. IMCG arbetar tätt med EU:s finansieringsorgan och har delvis deltagit i utformandet av finansieringslösningarna.

– Vi sitter centralt i utvecklingen av instrumenten och har en mycket framstående position inom EU-finansiering. Vi arbetar stenhårt med de företag som kontaktar oss för hjälp med ansökan. De måste ha en stark innovation och en vilja att genomdriva och lyckas med utvecklingen. Då EU direkt avskriver 40 procent av lånet är det ett väldigt effektivt sätt att skapa nytta under attraktiva förhållanden, säger Magnus Andersson.