CCS - carbon capture & storage
Finansering

Finansiering av CCS, Bio-CCS och BECCS

2020-11-12

Samhället ska bli fossilfritt. Att etablera tekniken och värdekedjan som behövs för att fånga in koldioxid kräver tunga investeringar, men vem vågar och kan investera i projekt förknippade med risk? Det gör Europeiska Investeringsfonden (EIF)! I somras gick de ut med en utlysning för projekt som kan demonstrera innovativa tekniker inom detta område.

Många frågar sig om det finns tillgänglig finansiering för Carbon Capture & Storage (CCS). Magnus Andersson, som är affärsutvecklingschef på IMCG, menar att svaret beror på vem du frågar. Bolag och kommuner säger ofta att det är en utmaning att hitta finansiering. Aktörer på finansieringssidan svarar att det finns oändligt med kapital och att de letar efter projekt att finansiera. Haken är dock att man vill hitta projekt att finansiera som inte innebär för stor risk.

På ett webinarium om CCS, arrangerat den 5 november 2020 av Midroc och Blue Carbon Solutions, vittnade flera experter om vikten av att få till finansiering för CCS-lösningar och varför CCS är en viktig pusselbit för att möjliggöra övergången till en fossilfri ekonomi.

– CCS-tekniken är en nödvändig lösning och den betraktade risken för CCS kommer att försvinna över tid. Det är bråttom att se framväxande finansieringsmodeller, säger Karin Comstedt Webb, Cementa Heidelberg.

– Sverige har 28 riktigt stora punktutsläpp vad gäller biogent och fossilt utsläpp. Dessa är främst inom petrokemi, stål, papper och massa, cement och raffinaderier. I Sverige släpps sammanlagt 43 miljoner ton koldioxid/år ut. CCS kan ta bort mer än hälften av detta utsläpp. Det är alltså viktigt att få igång ett finansieringssystem, säger Filip Johnsson, Chalmers Tekniska Högskola.

– Energibolag är inte vana att ta så spekulativa investeringsbeslut, som görs i samband med CCS. Vi har bra teknisk förstudie, men vi kommer inte ha ett projekt som är helt finansierad av bidrag. Det är nödvändigt att våga fatta beslutet, att vi har tillräcklig tro på vad som ska dra igång om 3-4 år, säger Erik Rylander, Stockholm Exergi, som genom CCS-tekniken räknar med att fånga in 800 000 ton koldioxid/år.

– Vi har jobbat med finansiering sedan man gick med freestyle, säger Magnus Andersson, IMCG, lite skämtsamt och fortsätter; Till EIFs första deadline den 29 oktober stöttade vi tillsammans med Midroc ett flertal projekt för att bidra till att säkerställa den finansiering som behövs för att förverkliga flera av de CCS-projekt med stort potential som finns i Sverige.

Unikt för de  CCS-initiativ som Midroc och IMCG har jobbat med, är att de,  till skillnad mot mycket annat finansieringsarbete, har total förankring hos ägare och ledning. Dessutom är dessa initiativs projektteam  uppbyggda av sponsor, affärsutvecklare, projektgenomförare och CCS-experter. Detta borgar för bra projektansökningar och projekt som effektivt går att genomföra, även om de är av en komplex natur.

Finansiering av CCS; webinarium – LÄNK

Bokstavskombinationer att ha koll på

  • CCS  – Carbon Capture & Storage
  • Bio – CCS eller BECCS – Biogen Carbon Capture & Storage
  • CCU – Carbon Capture & Usage
  • CDR  – Carbon Dioxide Removal

Related content