Affärsutveckling

Klimatneutrala byggnader endast 1 procent dyrare att bygga

2022-03-16

Att bygga klimatneutralt påverkar kostnaden marginellt vid nybyggnation. I kombination med en utbredd koldioxidinfångning blir priset runt 1 procent dyrare, enligt flera studier.
I snitt är klimatpåverkan från nybyggnationer cirka 300kg koldioxid per kvadratmeter. Detta visar en ny studie som Boverket presenterar. Studien visar klimatpåverkan vid uppförande av småhus, flerbostadshus, kontor, förskolor och skolor.

När det nu växer fram en marknad för koldioxidlagring, med Stockholm Exergi i spetsen, kommer sannolikt priset per lagrat ton biobaserad koldioxid vara minst 150 Euro, eller cirka 1 500 kronor, enligt energibolagets uppskattning på i Trafikverkets rapport Vägen mot klimatneutralitet (sid 17).

Genom att köpa utsläppsrätter för byggnationen blir kostnaden för koldioxidinfångningen cirka 450 kr per kvadratmeter byggyta. Satt i perspektiv mot genomsnittligt byggpris i exempel ett flerbostadshus, där snittet 2020 låg på när 46 000 kronor per kvadratmeter får man ett klimatneutralt hus för en kostnadsökning på mindre än 1 procent av totalkostnaden, enligt SCB.

–      Detta är ju superbilligt! Nu finns ingen anledning att inte bygga klimatneutralt längre. Det är tydligt att koldioxidinfångning kommer påverka många delar av samhället och energiomställningen, säger Jonas Norrman.

Forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit har gjort kalkylen (sid 8) från andra hållet och undersökt hur ökad kostnad från produktion av koldioxidfri cement och koldioxidfritt stål påverkar kostanden för slutkonsumenten. De kommer fram till att kostnadsökningen blir mindre än 1 procent.  Även de norska forskningsorganisationerna NTNU och SINTEF bedömer (sid 8) att även en fördubbling av cementpriset på grund av koldioxidinfångning, skulle resultera i enbart 1 procent ökning för slutkunden.