Illustrativ bild på byggnad med en mängd fönster
Affärsutveckling

Planera och bygg smartare för att klara klimatmålen

2022-02-02

Hela Sverige ska vara klimatneutralt till 2045. Det inkluderar såväl trafikens- som energiproduktionens utsläpp. Hur klarar vi detta?

Det är bara lite drygt 20 år kvar, ändå planeras nya stadsdelar och samhällen nästan på samma sätt som man gjort i decennier. Ska vi klara målet till 2045, måste vi tänka och bygga på nya sätt.

Kunskap finns

Det är inte så omständligt och krångligt som det låter. Kunskapen finns! Det ser vi inte minst i de många innovationsprojekt vi deltar i och ibland leder, som exempelvis IRIS, FlexiGrid, UnitedGrid, DenCity och LoV-IoT. Där bidrar IMCG med att skapa kompletta värdekedjor och affärsmodeller.

Vi hjälper företag och organisationer att få till planer för att arbeta mer hållbart. Det kan t ex innebära hjälp i arbetet med att bli mer digitaliserade, med hållbarhetsplaner och kommunikationsarbete.

Systemöverskridande planering

Vi ser att det är viktigt att stadsdelar, bostäder och byggnader som nu planeras, inte enbart är energieffektiva och att den nya laddinfrastrukturen som planeras in är mer än bara enstaka laddstolpar här och där. Planeringen måste vara systemöverskridande. Eftersom de olika energisystemen påverkar varandra måste även stadsplanering och nybyggnation ta hänsyn till hela energisystemet. Vi måste planera, bygga och tänka smart* och flexibelt från början. Det gäller planering av nya områden, inkluderat byggnader, logistik- och infrastruktur samt elproduktion- och distribution.

Ansvaret att tillvarata de senaste innovationerna och kunskapen som finns beträffande smarta, uppkopplade och flexibla städer och omsätta den i praktiken ligger på såväl energibolag, regioner, kommuner och byggherrar som planerar och bygger nytt eller bygger om.

Spillvärme, V2G och samlastning

Exempel på vad som behövs integreras mer i planeringen är att ta vara på spillvärme genom att föra in den i fjärrvärmesystemet, skapa förutsättnignar för elbilar att dela med sig av sitt lager genom sk Vehicle-to-grid teknologi samt att planera samlastningscentraler för att minska tung trafik i våra städer.

Vi kan spara både energi och pengar (och till och men tjäna pengar) genom att redan i planerings- och byggnationsfasen tänka på hur vi kan arbeta med t ex smarta flexfunktioner i byggnader och mellan byggnader och/eller planera för att bland annat personbilar både kan ta och ge el till och från nätet i framtiden.

Låt oss redan nu planera för att vara smarta och flexibla istället för att tvingas tänka- och bygga om, kort tid efter nya fina stadsdelar är färdigbyggda, då förlorar vi både dyrbar/a tid och pengar!

Frida Barrett, innovationsprojektledare

Kontakta Frida Barrett