Affärsutveckling

Energibolagets affärsmodell på en flexibel marknad

2021-05-10

En ny energimarknad växer fram där nya flexibilitetsresurser såsom värmepumpar, energilager, elfordon, AI-plattformar mm, kommer in i bilden. Energibolagen behöver därmed se över sin gamla affärsmodell.

Energimarknadsinspektionen (Ei) beskriver omställningen som sker i energisystemet där en högre andel variabel elproduktion i form av vind- och solkraft kommer öka utmaningarna för elsystemet. Ei ska främja efterfrågeflexibilitet på elmarknaden och har givit förslag på åtgärder, ”Ei:s strategi för flexibilitet i elsystemet”, kring områden som effektiv prissättning, effektivt nätutnyttjande och kundens bidrag till efterfrågeflexibilitet. Huvudmålet är att låta flexibilitet vara värdeskapande för kunden och samhälle på en välfungerande marknad.

Även om de flesta energibolag idag inte känner ett akut behov av att lösa effekttoppar, som t ex kan komma då många elfordon ska ladda samtidigt en riktigt kall dag, så är nog alla energibolag medvetna om att det är dags att investera för att klara sig i framtiden.

Just nu pågår intressanta diskussioner kring vilka potentiella intäkter och kostnader som ett energibolag kommer att ha på en flexibel marknad.

 

IMCG samarbetar med Göteborg Energi för att hitta framtidens flexibilitetslösningar. I Horizon 2020-projektet FlexiGrid arbetar vi bland annat med affärsmodeller som öppnar för mer flexibilitet i elnätet. Henrik Forsgren är utvecklingsstrateg inom Energihandel & Mobilitet på Göteborg Energi och representerar företaget i FlexiGrid.

Tillsammans med Chalmers och Göteborg Energi jobbar IMCG med att titta på hur energibolag ska tjäna pengar på en flexibel marknad. Ännu är det svårt att säga hur hela affärsmodellen kommer att se ut, då den i mångt och mycket påverkas av vilka andra aktörer som kommer finnas med i den nya värdekedjan. Men just nu pågår intressanta och värdefulla diskussioner kring bland annat vilka potentiella intäkter och kostnader som ett energibolag kommer att ha på en flexibel marknad. Intressant att titta på är bland annat de kostnader man undviker, såsom investeringar i nya kablar, genom att satsa på en flexibel marknad.

Är du också ett energibolag som är nyfiken på flexibilitet? Kontakta oss gärna för vidare diskussion!