En stor mängd bilar uppifrån.
Energi

Räcker elen till en elektrifierad transportflotta?

2021-12-16

Elbilsförsäljningen ökar som aldrig förr och är nu i kapp fossildrivna fordon i nybilsförsäljningen. Men är laddinfrastruktur och elnät redo för omställningen?
Elbilsförsäljningen ökar för varje år och utgjorde i oktober 2021 mer än hälften av alla nyregistrerade bilar. För många är miljöaspekten en av de anledningar som väger tungt då man beslutar sig för att satsa på elfordon. Andra ser ökande bränslepriser som en anledning till att gå över till eldrift.

Nu elektrifieras även hela buss- och lastbilsflottor och andra tunga fordon. Efterfrågan och användningen av elfordon vid byggen och gruvor ökar också. Gruvindustrin ser ekonomiska värden i att kunna använda självkörande eltruckar. I Göteborg drivs idag 200 bussar med el, 1/3 av hela flottan. Det fungerar mycket bra, 2023 ska flottan vara helelektrisk. Inom en snar framtid kommer vi också kunna flyga kortare sträckor med mindre passagerarplan som drivs enbart med el.

Håller infrastrukturen?
Viktigt i sammanhanget är att elförsörjningen fungerar och hänger med i utvecklingen och att elen produceras fossilfritt såklart. Det är därför nödvändigt att större företag och kommuner i god tid för dialog med det lokala elnätsbolaget innan de bestämmer sig för att satsa stort på elfordon. Otillräcklig kapacitet i elnätet för att leverera den hållbara el som fordonen kommer behöva kan innebära stora problem för trafiken och resenärerna. Näten är gamla och är inte anpassade för ett så pass elektrifierat samhälle som vi spås vara på väg mot. Näten kan byggas ut, men det är dyrt och samtidigt behövs nya energilagringsmetoder i ett väderberoende fossilfritt elnät.

Framtidens elnät är smarta och flexibla
Elnätsbolagen behöver göra en satsning på smarta flexibla elnät helt enkelt! Genom att öka flexibiliteten kan elnätsbolagen klara knäckfrågan kring säker tillgång till el för sina kunder, vilket mer och mer blivit en deal breaker för nyetablering i området. Kan inte en fabrik vara säker på stabil tillgång till el väljer man bort platsen. Produktionsavbrott kan innebära enorma förluster.

Elbilen ingen belastning
Samtidigt som ökningen av elfordon ställer till det för elnäten kan de faktiskt samtidigt bli en del av lösningen. Genom att samla, eller aggregera, en tillräckligt stor mängd elfordon och styra deras laddning kan nätet periodvis avlastas. Om fordonen dessutom är utrustade med vehicle-to-grid-teknik, kan de även dela med sig av el till nätet och på så sätt skapa flexibilitet. Detta kommer vara guld värt när elen från sol, vind och vatten inte räcker till. Tänk en hel bussflotta eller alla personbilar i ett visst område som laddar när trycket på elnätet är lågt och delar med sig när trycket är högt. Då kan vi ta vara på ännu mer förnybar energi. Vi på IMCG koordinerar Horisont 2020 projektet FlexiGrid där vi testar tekniken i Turkiet.

Aggregatorn, nätets nya aktör
För att samla en tillräckligt stor mängd elfordon för att förse nätet med flexibilitet poppar nu nya företag upp. Aggregatorn Sympower är ett exempel på detta. Aggregatorer erbjuder sig att vara en länk mellan till exempel elfordonsägarna och elnätsbolagen och kan då samla tillräckligt mycket flexibilitet för att det ska göra riktig nytta i nätet och för att undvika effekttoppar.

Vi är än så länge bara i början av den här nya marknaden och mycket ligger fortfarande på forsknings och utvecklingsnivå. I Horisont 2020-projektet FlexiGrid utvecklar vi flexibilitetslösningar. IMCG coachar elnätsaktörer i hur de kan bygga in tekniken i sina system genom affärsmodeller, finansieringslösningar och kommunikation.