Person som ligger på en soffa och läser bok
Affärsutveckling

Allt enklare att som elkund bidra i energiomställningen

2021-10-05

Det växer nu fram en mängd sätt för elkunden att påverka sina kostnader och samtidigt bidra till energiomställningen. En viktig roll man som elkund kan ta är att bidra till ett stabilt elnät, en avgörande fråga för elektrifieringen.

Hur löser vi bäst vår kapacitetsbrist i näten? Ett sätt är ju att försöka styra elkundernas elanvändning med en eltaxa som varierar över tid. Dock gäller det dels att få slutanvändarna att inse att de själva kan påverka sin elfaktura, dels att systemet för taxan är lätt att förstå och att det ska vara lätt att göra rätt. Frågan är också hur mycket av kapacitetsbristen man faktiskt kan lösa på detta sätt.

Kapacitetsbristen hinder för industrin

Planer för utbyggnad av elnätet finns och kommer att ske, men det kommer ta mycket lång tid och kostar oerhört mycket och kanske får vi tacka nej till industrier som vill etablera sig i närområdet på grund av kapacitetsbrist under tiden, men det finns alternativ.
Alternativet är att arbeta med smarta elnät och flexibilitet. Det är något som enligt EU-direktiv redan bör göras och dessa direktiv kommer snart att bli ännu starkare. Många energibolag famlar med frågor som vad de kan göra och hur, och ser inte hur detta skulle kunna vara något man rätt och slätt kan köpa.

Prosumenternas kraft

Elanvändarna är en viktig pusselbit för att klara energiomställningen.  Det ser vi inte minst i vårt arbete med att påskynda elektrifieringen exempelvis genom vårt Horizon Europe projekt FlexiGrid.
För att minska effekttopparna i elnätet kommer det att behövas “prosumenter” för att få fart på den flexibla elmarknaden. Prosumenter är elkunder som både producerar och konsumerar el. Det handlar om allt från enskilda solcells- och elbilsägare till bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och stora industrier. Genom särskilda avtal som upprättas mellan prosumenter och energibolag och/eller andra skapas win-win-koncept.

Värmeväxlare kan såväl i villor som i större lägenhets- och kontorskomplex stängas av korta stunder då elbehovet är stort. Görs detta i stor skala, men under väldigt korta stunder får det ingen, eller minimal påverkan på komforten, men kan hjälpa till att minska högre effekttoppar samtidigt som man kan tjäna pengar på att bara som prosument minska sin elanvändning vid ett visst givet tillfälle. Med rätt teknik kan de som kan tänka sig att sälja, eller avstå från viss elförbrukning under vissa tider, eller korta stunder. Prosumenten anger sina preferenser i förväg och efter avtal kan “affärsförhandlingar” enligt de preferenser man satt upp ske automatiskt med det smarta elnätet.

IMCG samarbetar med europeiska energibolag

Energibolag som utvecklar och testar lösningar och är delaktiga i projektet FlexiGrid är bland annat Göteborg Energi i Sverige, OIKEN i Schweiz, Energo-Pro i Bulgarien samt OEDAS i Turkiet. Akademiska hus i Göteborg är också en av parterna som på ett framgångsrikt sätt arbetar med flexibilitet och smarta elnät. Företagen EMAX, SIMAVI och Chalmers universitet utvecklar produkter och system som ska underlätta främst för energibolag på området. IMCG hjälper dem bland annat med att utveckla sina affärsmodeller och värdekedjor. Fler och fler bostadsbolag börjar också intresseras sig för att vara delaktiga i detta, dra sitt strå till stacken med att inte bara minska kapacitetsbristen, utan också kunna få in mer fossilfri genererad el till nätet, samtidigt som det lönar sig ekonomiskt.