IMCG

Smarta elnätsprojektet FlexiGrid stärker upp med ny projektledare

2020-09-14

Det IMCG-koordinerade EU-projektet FlexiGrid förstärks med affärsutvecklingsexperten Douglas Almquist, som tar vid som ny projektledare från oktober. – Jag ser goda förutsättningar för att FlexiGrid kan skapa nya affärsmöjligheter för energiaktörer, både i Sverige och Europa, säger han.

Horizon 2020-projektet FlexiGrid tar sikte på elnätsoperatörerna och utvecklar framtidens smarta elnät som ger förutsättningar för ett energisystem som fullständigt bygger på förnybar energi. Douglas anställs av IMCG för att föra in projektet i en intensiv samarbetsfas mellan flera europeiska aktörer.
– FlexiGrid är ett komplext sammansatt projekt med aktörer över hela Europa. Min målsättning är att vi tillsammans kommer att bidra till kunskap och teknik som både fångas upp av våra deltagande elnätsoperatörer och skapar ringar på vattnet för mer förnybart i elnäten även hos fler operatörer, säger Douglas.

Douglas Almquist har lång erfarenhet av att leda internationella samarbetsprojekt med partners från olika samhällssektorer. Han har bland annat arbetat med en mängd Triple Helix-projekt och Europeiska Interreg-projekt.  Med bakgrund inom näringslivs- och affärsutveckling har han bred förståelse för hela innovationskedjan. För att nå impact, eller genomslag för teknologin eller kunskapen som kommer ur projektet, nämner han kommunikation som en viktig del.
–Dem vi vill nå är stora, samhällsbärande bolag som arbetar mot långsiktiga tidshorisonter. Vi måste få dem att både förstå nyttan, men också hur de ska ta till sig projektets produkter. Därför är det oerhört viktigt med aktiv och fokuserad kommunikation, säger han.

IMCG arbetar, förutom med FlexiGrid, även med flera andra energiprojekt som kan hjälpa energibolag möta framtidens utmaningar.
–För svenska energibolag finns alla möjligheter att samarbeta med IMCG. Kontakta oss så kan vi väva in er i arbetet, säger Douglas.