Energi

10 nödvändiga steg till den fossilfria staden

2021-06-28

Städer orsakar hälften av Europas koldioxidutsläpp och måste ställa om sina uppvärmnings- och kylningssystem för att nå Paris-målen. Nu visar IMCG-stödda ”Cities Manifesto for Fossil-free heating and cooling” vad som måste till för att städerna ska bli fossilfria.

IMCG är aktiva i klimatinitiativet Celsius Initiative, där Göteborg är en av de deltagande städerna. Ambitionen är att Europas städer ställer om till fossilfria värme- och kylningssystem. Göteborg och Celsius Initiative står nu, tillsammans med ledande europeiska värme-kyla- initiativ, bakom ”Cities Manifesto for Fossil-free heating and cooling” som visar de nödvändiga stegen för att europeiska städers värme-kyla system ska kunna bli fossilfria.

–  Lyckas vi ställa om städerna har vi nått väldigt långt för att klara klimatmålen eftersom energi för värme och kyla i städer står för ungefär 50 procent av Europas totala energibehov. IMCG har arbetat med dessa frågor i drygt ett decennium och är stolta över att stötta initiativet och fortsätta resan med det vi är bäst på: projektutveckling, finansiering och kommunikation för omställning, säger Magnus Andersson, som leder IMCGs arbete inom Celsius Initiative.

IMCG är ett västsvenskt småföretag som specialiserats sig på hållbara omställningsprojekt och förändringsprojekt samt projektfinansiering från EU. Vi hjälper energibolag och fastighetsägare som påbörjat sin energiomställningsresa med affärsmodeller, de rätta kontakterna och lösningarna och kommunikation. Är din organisation redo att ställa om, men behöver hjälp att hitta de bästa strategierna? Kontakta oss så berättar vi mer.

Klimatinitiativet Celsius Initiative leds av Göteborg Stad från Johanneberg Science Park. Målet för Celsius är att accelerera energiomställningen genom att bidra till smart och hållbar värme-och kyla i städer.
Celsius Initiative är delfinansierat av Energimyndigheten via Termo-programmet och samarbetar med de tre andra klustren i samma program (Utvecklingsprogram Energi, Energiforsks värmekluster samt Varmt och Kallt) samt Sustainable Heating &Cooling by Sweden.