IMCG

Celsius Initiative utmanar EUs största CO2-utsläppskälla

2019-10-04

Cirka hälften av EUs samlade CO2-utsläpp kommer från uppvärmning och kylning.Ungefär samma mängd energi som EU idag använder för uppvärmning och kylning går till spillo i samma energisystem. Det EU-finansierade projektet Celsius Initiative ska råda bot på detta. Genom att replikera och skala upp redan tidigare lyckade satsningar på smarta energilösningar finns potential att minska CO2-utsläppen avsevärt. IMCGs Magnus Andersson förklarar hur det funkar: