Uppsala Universitet
Finansering

Uppsala Universitet ramavtal med IMCG

2021-09-15

Uppsala Universitet väljer IMCG som ramavtalsleverantör för projektansökan, stöd och utbildning inom hela processen för en lyckad finansieringsstrategi.
– IMCG erbjuder nu flera kraftfulla tjänster för Uppsalas forskare, bland annat för att stärka universitetet inom EUs nya ramprogram Horizon Europe, säger Ulrika Wahlström, säljchef på IMCG.

Uppsala Universitet kan nu anlita IMCG inom allt som rör finansieringsansökan, från Financial roadmap till stöd vid själva skrivandet.

– Framför allt kommer ramavtalet lägligt nu inför EUs nyöppnade ramprogram Horizon Europe, där våra experter redan arbetar med utlysningar för våra kunder, säger Ulrika Wahlström.

Att ta hjälp av IMCG tidigt var helt ovärderligt

IMCGs konsulter har sedan tidigare stöttat Uppsalaforskaren Ann Magnuson, forskningsledare och universitetslektor vid Institutionen för Kemi på Ångström.

– Det var första gången jag koordinerade en EU-ansökan själv, så att få in konsulthjälp var ett ovärderligt stöd. IMCG kom in tidigt in ansökningsprocessen och kom med tips och gav konkret hjälp kring uppbyggandet av delarna kring bland annat impact, nyttiggörande. Jag hade ingen tydlig bild av hur en bra impact-del borde se ut, därför var design- och skrivstödet från IMCG ovärderligt. Konsulterna från IMCG var väldigt hjälpsamma och deras insats gjorde att jag kunde ha fokus på det vetenskapliga, säger Ann Magnusson.

Första avropet redan landatUlrika Wahlström

Första avropet inom ramavtalet har redan landat och IMCG utvecklar nu en färdplan för en av universitetets framstående forskargrupper.

– Det är såklart jättekul och samarbetet visar också att det finns ett behov hos Uppsala Universitet för våra tjänster, säger Ulrika Wahlström.