Innovation

Chalmers upphandlar IMCG

2020-03-31

IMCG fördjupar sitt samarbete med Chalmers. Företaget upphandlas av högskolan för forsknings- och utvecklingsnära tjänster, vilket innebär att IMCG blir en tydlig resurs för bland annat ledning, utveckling och kommunikation kopplat till Chalmers samverkansmiljöer.

IMCG har stor erfarenhet av projektledning, hållbarhetskommunikation och affärsutveckling. Dessutom håller företaget en stark position som en av Europas mest framstående projektutvecklare inom EU:s forsknings och innovationsprogram. Bara de senaste åren har IMCG designat projektansökningar som genererat hundratals miljoner kronor till bland andra forskare och näringsliv för att utveckla energiområdet i Europa.

Samlad erfarenhet
Upphandlingen innebär att IMCG tar med sig sin samlade erfarenhet och blir en viktig leverantör för Chalmers, med uppdraget både strategiskt och långsiktigt.
– Vi har ett mycket bra samarbete med Chalmers inom energi och transport, där vi medverkat till flera vunna EU-utlysningar. Vi har även stor erfarenhet inom smarta städer och mobilitet. Tillsammans med vår samarbetspartner SSPA, täcker vi även in maritima samverkansmiljöer, säger Magnus Andersson, affärsutvecklingschef och en av grundarna av IMCG.

Forskning- och utvecklingsnära tjänster
IMCG:s roll är att bana väg för att forskningsresultat ska nå marknaden och komma samhället till gagn. Upphandlingen innefattar både tjänster och bemanning som stödjer Chalmers samverkansintensiva miljöer, vilket exempelvis avser centrumbildningar, styrkeområden, Knowledge & Innovation Communities (KIC). Några tjänster som innefattas i upphandlingen/avtalet är:

  • Ledning och utveckling av samverkansintensiva miljöer
  • Projektledning
  • Kommunikationstjänster relaterade till samverkansmiljön

Samverkan och kommunikation
IMCG arbetar dagligen i flera samverkansprojekt, såsom United-Grid, Flexigrid och IRIS Smart Cities och har alltid en horisontell roll där såväl samverkan som en kombination av tjänster är det viktiga för slutresultatet.
– Är det något IMCG är, så är det att vara samverkansintensiva. Projektledare från IMCG leder erfaret arbetet med att ta lösningar och tekniker som utvecklas i kollaborativa projekt närmare marknaden. Här spelar också strategisk kommunikation en oerhört central roll. Det räcker inte att vara bäst i klassen på forskning och utveckling. Målgruppsanpassade budskap och rätt kanaler för kommunikation är ofta avgörande för att forskningen ska komma marknaden till nytta, säger Magnus Andersson.