IMCG

Ramavtal med Sinfra

2020-09-14

I somras blev IMCG upphandlade av Sinfra, en svensk inköpscentral för infrastruktur och managementtjänster. Det innebär att IMCG nu blir en tydlig resurs för bland annat projektutveckling, affärsutveckling och verksamhetsutveckling.

Sinfra är en svensk inköpscentral för infrastruktur och har idag över 350 medlemmar. Hållbarhetsfrågan har blivit en central del hos många av deras medlemsbolag där det sedan en tid tillbaka skett en ökad efterfrågan och krav på att Sinfra ska genomföra leverantörsrevisioner med fokus på hållbarhet.

Ökad efterfrågan på managementkonsulter
Sinfra strävar därför alltid efter att tillhandahålla de bästa, mest hållbara produkterna och tjänsterna – både ur tekniskt, miljömässigt, ekonomiskt samt ur ett CSR-perspektiv. Ramavtalen har tidigare innefattat värme och kyla, el och fiber, VA samt tjänster och konsulter. I somras utökade Sinfra sitt erbjudande av ramavtalsområden med managementtjänster – något som varit efterfrågat av medlemmarna under en lång tid.

Hållbara upphandlare
Sinfra omsätter årligen 900 miljoner kronor genom avrop från Sinfras medlemmar i Sverige som bedriver fjärrvärme, VA och el-verksamheter. År 2015 utsåg Konkurrensverket Sinfra till Årets utmärkta hållbara upphandlare vilket är en kvittens på hur dem aktivt arbetar med hållbarhet i alla led för att tillsammans påverka hela vårt samhälle mot ett mer hållbart sådant.

IMCG har under flera år framgångsrikt stöttat energibolag och infrastruktursverksamheter i Sverige och i Europa. Det har varit som konsultuppdrag men också som samarbetet i en rad olika internationella och nationella innovationsprojekt inom energi, smarta städer och mobilitet som exempelvis United-Grid, FlexiGrid, IRIS Smart Cities och DenCity.

Mer information hittar du på Sinfras hemsida