Del av en Eurosymbol
Finansering

Nu startar Horizon Europe – EUs nya innovationsprogram

2021-05-28

Nu drar EU igång Horizon Europe, ett enormt innovations- och forskningsprogrammet, enligt EU världens största. IMCGs Magnus Andersson, finansieringsexpert med 20 års erfarenhet av EU-finansiering har följt utvecklingen på nära håll.

Vad är Horizon Europe och hur skiljer det sig från Horizon 2020?

– Programmet ska bidra till samhällets gröna omställning och är det program som tar vid nu när Horizon 2020 har stängt. Skillnaden mellan programmen är att Horizon Europe har än mer fokus på marknads- och samhällsnytta och det är viktigt att lyckas bygga kapacitet för att ta resultatet vidare efter att projektet avslutats.

En annan nyhet från tidigare är att de nu satt samman flera olika externa program under ett paraply, vilket gör det lättare för aktörer att hitta rätt i programmet.

Det EU önskar mest från Horizon Europe:

  •  Gröna hållbara jobb
  • Ett konkurrenskraftigt Europa
  • Samhällsomställning för att klara Paris-målen

Vad ser du för möjligheter för svenska aktörer att lyckas inom programmet?

– Vi i Sverige har en lång historik av att jobba med Trippel Helix, alltså bra samarbete mellan akademi, industri och samhälle. Vi är vana vid den typen av samarbete och det är det som krävs för att lösa de utmaningar och uppnå de ”expected impacts” som EU förväntar sig.

Varför vända sig till IMCG om man är intresserad av att Horizon Europe?

– Horizon Europe passar våra kunder väldigt bra. Vi jobbar med kunder som är på väg mot nya lösningar och affärer, som har ambitionen att jobba med omställning. Vi har väldigt gedigen kunskap och erfarenhet av den här typen av projekt, oavsett om det gäller SMEer, industrin eller städer. Vår kännedom om de olika finansieringsinstrumenten som finns inom programmet är mycket god, och med en av Europas högsta success rates kan vi hantverket och nätverket och är bra på att skriva, utveckla och leda ansökan tillsammans med kunden.

Vill du veta mer?

Kontakta Magnus Andersson

    Related content