IMCG

Skriv en vinnande Horisont 2020-ansökan

2018-01-31

Att vara i absoluta toppskiktet inom forskning räcker inte för att vinna en Horisont-2020-ansökan. Tvärvetenskapligt samarbete är ett måste för att det konsortium som skickar in ansökan ska kunna visa på att parterna tillsammans har kompletterande kunskaper och nätverkskontakter i hela Europa.

– I ett konsortium måste det finnas skickliga individer från hela värdekedjan. Det ska finnas allt från stark forskning till kompetens inom projektledning och förmågan att leverera något som slutligen kommer samhället och marknaden till gagn, säger Magnus Andersson, partner IMCG.

Magnus Andersson som är ansvarig för IMCG’s utbildningar inom att skriva konkurrenskraftiga ansökningar till stora EU-projekt vet vad han pratar om. Han är en av hjärnorna bakom den ansökan som ledde CELCIUS– ett lighthouse-projekt med fokus på att få 50 städer att implementera fjärrvärme.  Alla ansökningar som kom in för detta handlade naturligtvis om just fjärrvärme. Men genom att lägga till icke-tekniska aspekter, såsom medborgarnas engagemang och finansiella målsättningar, kunde IMCG leverera en ansökan som är den som har fått det högsta utvärderingsbetyget av CELSIUS blev EUs största Smart City-projekt.

EU-kommissionen består av många skickliga teknokrater, vilket präglar utlysningarna. När du skriver ansökan, ge dem något nytt. Stick ut genom att lägga till en icke-teknisk vinkel. Ge ansökan en journalistisk touch!

Checklista för att öka dina framgångschanser och din effektivitet:

– När du ska utveckla en ansökan inom Horisont 2020, måste du förstå att konkurrensen kommer från hela Europa, säger Magnus Andersson, partner IMCG.

IMCG listar fem saker som du bör tänka på när du försöker skriva en konkurrenskraftig Horisont 2020-ansökan.

Nyckeln till framgång är att vara proaktiv. Sätt din strategi så tidigt som möjligt och var tydlig med vad du vill uppnå. Samla in nödvändig data och information tidigt. Läs utkast på de utlysningar som görs och följ EU’s programkommittés informationsflöde, då det kommer ge dig ovärderlig förhandsinformation.

KOM MED I ETT KONSORTIUM

Hitta/utveckla kärnan av ditt konsortium under utkastfasen. Se till att konsortiet täcker kompentens och nätverk från hela värdekedjan. Fokusera på tillväxt.

FÖRSTÅ UTLYSNINGEN
– Förstå varför utlysningen görs och se den djupare meningen bakom utlysningstexten. Studera detaljerna. Se det som en relativt avancerad upphandlingsprocedur.

SKRIV ANSÖKAN
– Se till att addera ytterligare en vinkel  till ansökan och leverera 10% mer än vad som förväntas. Ha en journalistisk touch på texten, även om du får lägga ner ytterligare 100 timmars jobb för att få till det.

SÄTT STRUKTUR FÖR ANSÖKNINGSFÖRFARANDET
– Det är en komplex procedur att leda ett ansökningsförfarande. Det kan dock förenklas genom IMCG Tool for Proposal Management och IMCG Structures for Proposal Management. Dessa verktyg har du tillgång till genom våra utbildningar.

– EU-kommissionen består av många skickliga teknokrater, vilket präglar utysningarna. När du skriver ansökan, ge dem något nytt. Stick ut genom att lägga till en icke-teknisk vinkel. Ge ansökan en journalistisk touch. Ta med dem på en resa! uppmuntrar Magnus Andersson, partner IMCG.

Utbildning i hur man skriver en vinnande ansökan

Magnus Andersson håller utbildningar i “Så här vinner du en Horisont 2020-ansökan” – både IRL och on-line. Läs mer om detta här. Du kommer att lära dig mer om hur du skriver modiga visioner och sätter ambitiösa och mätbara mål, tveka inte att kontakta oss.