Finansering

Så hittar du rätt i Horisont Europa

2022-07-06

Är du intresserad av att söka finansiering i Horisont Europa? Att hitta rätt i EU:s portal kan vara komplicerat, men här får du några tips på hur programmet är ihopsatt.
Horisont Europa är EU:s finansieringsprogram för forskning och innovation med en budget på  95.5 miljarder Euro. Ett syfte med programmet är att motverka och ställa om inför klimatförändringar. Vi tittar närmare på hur den största delen av programmet är uppbyggd.

Pelare, kluster, Missions och Destinations

Horisont Europa är enormt. Inte konstigt då att det behövs delas upp i lagom stora bitar. Den största indelningen är pelarna. Dessa är tre och är uppdelade efter hur nära projektresultaten väntas vara att tas i bruk och påverka samhället. Den första heter Excellent Science och är inriktad på de tidigaste faserna i innovationsprocessen. I den tredje pelaren, Innovative Europe, hittar vi projekt med resultat och teknologier mycket nära marknadslansering.

Global Challenges & European Industrial Competitiveness

Den andra pelaren har budget, med mer än hälften av hela programmet, och heter Global Challenges & European Industrial Competitiveness. Den är indelad ytterligare i kluster, Missions och Destinations, med inriktning på ämnesområde och EU:s målsättningar med utlysningarna.

I pelaren ingår följande kluster:

 • Hälsa
 • Kultur, kreativitet och inkluderande samhällen
 • Civil säkerhet för samhället
 • Digitala frågor, industri och rymden
 • Klimat energi och mobilitet
 • Livsmedel, bioekonomi, naturresurser, jordbruk och miljö

Varje kluster innehåller en mängd utlysningar som är öppna under ansökningsperioden. I EU:s portal går att söka på stängda, öppna och kommande utlysningar. Och det är viktigt att hålla koll på vad som ligger ute för tillfället och vad som kommer inom kort så att man inte missar den perfekta utlysningen.

Missions

Utöver de utlysningar som ligger i kluster 1-6 finns även Missions. Dessa är en samling disciplinöverskridande aktiviteter som ska vara djärva och inspirerande med mätbara mål. Syftet är att resultaten får genomslag i samhället med relevans för en signifikant del av Europas befolkning och ett brett spektrum av Europas invånare.

Missions är följande:

 • Klimatanpassning, däribland omvandling av samhället
 • Cancer
 •  Markens tillstånd och livsmedel
 • Klimatneutrala och smarta städer
 • Friska hav, kust-och inlandsvatten

Utlysningar inom Global Challenges & European Industrial Competitiveness söks av konsortier där en aktör är koordinator och övriga deltar som partners. Deltagandet är öppet för alla typer av aktörer, universitet, offentliga aktörer, privata företag, NGOer med mera.

Få full pott i ansökan

För att lyckas inom Horisont Europa krävs höga poäng i ansökans samtliga delar, Excellence, Impact och Implementation. IMCG har hjälpt kunder att strukturera, designa och skriva ansökan under flera av EU:s tidigare ramprogram och har många fullpoängare bakom sig. Dessa erfarenheter och uppdateringar inför Horisont Europa har nu visat sig lyckade då de första kunderna som söker inom Horisont Europa fått full pott på delarna som IMCG ledde. Ser du områden som passar din organisations planer? Kontakta oss så tar vi er vidare.

Läs mer om hur Horisont Europa är uppbyggt på EU:s presentation av programmet.