Nästa steg
Finansering

Industriklivet – nästa steg för ditt projekt?

2022-05-10

Har du tänkt att söka Industriklivet? Deadline är i september. Innan september är det semester och snart är det midsommar! Det är med andra ord väldigt hög tid att börja med ansökan.

Nu kan du få bidrag inom Industriklivet för forskning och innovation i syfte att minska växthusgasutsläpp från industrins processer eller uppnå negativa växthusgasutsläpp.

Det är Energimyndigheten som står bakom utlysningen där ansökningar som rör forsknings- och innovationsprojekt som bidrar till en eller flera av nedanstående områden välkomnas:

  • att minska processindustrins utsläpp av växthusgaser som har ett direkt eller indirekt samband med processutsläppen
  • att uppnå negativa utsläpp genom avskiljning, transport och geologisk lagring av växthusgaser av biogent ursprung eller som tagits ut ur atmosfären.

IMCG hjälper industrin och företag att förverkliga innovativa projekt som bidrar till hållbar omställning. Vi fungerar som möjliggörare genom att identifiera lämpliga medel att söka och genom att erbjuda vår expertis i att skriva konkurrenskraftiga ansökningar.

Vill du ha stöd i att skriva eller att designa din ansökan för Industriklivet och/eller få inblick i vilka olika typer av finansiering det finns att söka för just ditt projekt? Hör av dig! 

Här kan du läsa mer om Industriklivet och den aktuella utlysningen.