Finansieringsmöjligheter
Finansering

Klimatklivet – Företagsstöd till klimatinvesteringar

2022-03-02

Under 2022 kommer Naturvårdverket genom programmet Klimatklivet bevilja upp emot fem miljarder kronor i stöd för en grön omställning. Stöd ges till fysiska investeringar som ger en kostnadseffektiv utsläppsminskning av växthusgaser. Nästa ansökningstillfälle är den 18 maj.

För företag som vill investera i långsiktigt hållbara affärsmodeller är Klimatklivet ett investeringsstöd som står för upp till 70 % av investeringskostnaden och därmed förkortar återbetalningstiden för klimatinvesteringar som är olönsamma på kort sikt.

Klimatklivet ger stöd till de åtgärder som ger störst klimatnytta. Beräkningen av utsläppsminskning är därför ett av de viktigaste underlagen i ansökan för att visa hur utsläppen kommer att se ut både med och utan investeringsstöd. De åtgärder som beräknas ge störst minskning av växthusgaser per investerad krona är de som får stöd.

Inför en ansökan är det första steget därför att göra en klimatkartläggning och bedömning av potentiell minskning av utsläppsgaser samt en grov lönsamhetskalkyl. Därefter stämmer man av med Länsstyrelsen om denna klimatinvestering är tillräckligt konkurrenskraftig för att erhålla ett stöd. Om bedömningen är att man kan lämna in en komplett ansökan så görs en detaljerad lönsamhetskalkyl där man tar in offerter från flera potentiella leverantörer.

När företag genomför sitt Klimatklivsprojekt ska man var sjätte månad skicka in lägesrapporter samt redovisningsunderlag som visar kostnader i projektet. Till sist skickas en slutrapport till den Länsstyrelse som hanterar Klimatklivsprojektet. För investeringsstöd över en halv miljon kronor ska det även skickas med ett revisorsintyg.

IMCG hjälper företag att utreda möjligheten att söka stöd från Klimatklivet, stöttar i framtagning av en ansökan samt hjälper till med läges- och slutrapporter när omställningsprojektet genomförs.

Läs mer om Klimatklivet