Finansering

Skriver du på en EU-ansökan? Låt oss göra review på den!

2022-03-23

Med någon månad kvar till deadline för ansökan för EU-finansiering eller finansiering från nationell instans kan det vara till stor hjälp att få en granskning från utomstående part. 

IMCG designar och skriver ansökningar för finansiering för innovationsprojekt som bidrar till en hållbar omställning. Vi kan också gå in och granska – reviewa – ansökningar som du skrivit på egen hand.

Med någon månad kvar till deadline för en ansökan för EU-finansiering från t ex Horizon eller nationell finansiering från Vinnova eller Naturvårdsverket, kan det vara bra att få en ”second opinion” på materialet.

Vi frågade Johan Emanuel och Ulrika Wahlström här på IMCG vad de ser som främsta fördelarna med att ta in IMCG för att granska en ansökan:

Med förhållandevis litet utrymme att beskriva projektet i en ansökningsmall, så gäller det att lyfta det allra viktigaste och visa på var projektet går in och gör skillnad.

Johan:  Vi bidrar med vår välutvecklade strukturdesign – från ”state of the art”  till arbetspaket

Vi kommer in och ser på texter som har värkts fram och bearbetats under månader, på ett helt annat sätt än vad projektpartners kan göra. Vi har strukurdesign på arbetspaket och andra delar av ansökan, som vi gärna delar med oss av.

Ulrika: Vi ser till att ansökan lyfter det viktigaste först och fokuserar på nyttiggörande av resultat

Att föra fram åsikter om ett utkast på en ansökan är som att kritisera en konstnär för sin konstverk. Vi kan med att säga som det är och vara rätt fram med vad som behöver justeras för att få ansökan mer konkurrenskraftig.

Både Johan och Ulrika säger att nästan ingen som skriver ansökan är tillräckligt bra på att framhäva sig själv eller projektets ambitioner. Men med förhållandevis litet utrymme att beskriva projektet i en ansökningsmall, så gäller det att lyfta det allra viktigaste och visa på var projektet går in och gör skillnad.

 

Vi på IMCG är upphandlade av flera aktörer för att bistå med hjälp att designa, skriva samt reviewa projektansökningar och att ge projektstöd till redan pågående projekt. Bland våra ramavtalskunder märks bland andra Chalmers Tekniska Högskola, Uppsala universitet och Linnéuniversitetet.