Affärsutveckling

IMCG:s kompetens efterfrågas för Sveriges gröna omställning

2022-09-05

Den offentliga utredningen ”Finansiering av näringslivets gröna klimatomställning” föreslår att IMCG bidrar till ett samlat grepp kring EU finansiering av svenskt näringslivs klimatomställning.

I utredningen Näringslivets gröna omställning, som gjorts på uppdrag av Näringsdepartement, är kompetensutveckling inom nya gröna affärsmodeller samt finansiering topprioriterade. Utredningen som presenterades i mitten av augusti ska vägleda regeringen i att öka farten på den svenska omställningen.

Finansiering och nya affärsmodeller

Utredarnas budskap var att vi behöver satsa på finansiering och kompetensökning för att klara näringslivets gröna omställning.

–      Vi behöver mer kompetens för den gröna omställningen, kompetens i form av personer som förstår ny teknik och nya affärsmodeller, säger Kersti Karltorp, som är en av utredarna, i pressträffen för utredningen i augusti 2022.

Utredningen visar nu att det finns ett stort behov av IMCG:s kompetens och kapacitet för att på bästa och bredaste sätt maximera omställningsmedel från EU.

Dessa kompetenser finns idag hos externa konsulter men inte tillräckligt inom myndigheter. IMCG:s drivkraft är näringslivets omställning och har under många år etablerat sig inom just nya affärsmodeller för nya innovationer och finansiering för grön omställning. Företaget har även under lång tid utbildat en mängd svenska organisationer för att öka kompetens inom nya affärsmodeller och finansiering.

–      Väldigt roligt att även utredarna ser våra kärnverksamheter som viktiga fokusområden framöver. Vi ser nu fram emot att höra vad Näringsdepartmentet föreslår som nästa steg, säger Magnus Andersson, expert på EU finansiering, som har deltagit i arbetsgruppen Finansiering.

IMCG kan maximera omställningsmedlen

IMCG har under flera år medverkat i Samverkansprogram för Näringslivets klimatomställning och i arbetsgruppen Finansiering och presenterat hur företaget bistår företag med finansiella färdplaner för deras klimatomställning. Hur omställningsprojekten utformas för att få del av relevant offentlig finansiering samt hur privat finansiering kan fasas in i processen för att säkerställa omställning till en fortsatt konkurrenskraftig verksamhet. IMCG omnämns i rapporten som en konsultverksamhet vars kompetens och kapacitet det finns ett stort behov av för att på bästa och bredaste sätt maximera omställningsmedel från EU.

IMCG kommer hösten 2022 att gå ihop med sin finska motsvarighet Spinverse OY för att tillsammans bilda en av Nordens starkaste resurser för EU finansiering av näringslivets klimatomställning.

Läs mer om utredningen