IMCG

Pressmeddelande: Spinverse Oy förvärvar svenska IMCG International AB och förstärker därmed sin ledande position inom finansiering av hållbar innovationsutveckling i Norden.

2022-08-23

Det finska innovationskonsultföretaget Spinverse Oy och svenska Impact Management Consulting Group International AB (IMCG) meddelar idag att de båda bolagen går samman. Företagen möjliggör omställning och utveckling som bidrar till ett mer hållbart Europa. Förvärvet innebär att Spinverse ytterligare stärker sin position på den nordiska och även europeiska marknaden, och nu kommer att ha närmare 100 anställda.

Göteborgsbaserade IMCG:s affärsidé är att skapa marknadsnytta för innovationer. Fokus ligger på EU-finansiering genom utveckling och projektledning av internationella samverkansprojekt. Företaget grundades 2008 av Magnus Andersson och Jonas Norrman. Kännetecknande för IMCG:s kunder är att de bidrar till att lösa problem relaterade till den rådande energikrisen genom omställning till mer hållbara energilösningar. Många kunder utvecklar också innovationer med koppling till smarta städer och smart mobilitet.

Spinverse är ledande i Norden i att leda och föra samman stora FoU-projekt och ekosystem för industrin. Bolaget har kontor i Finland, Sverige och Tyskland. Spinverse samarbetar med några av de största företagen i Finland och Sverige såsom ABB, Nokia, Sandvik och Stora Enso. Bland de internationella kunderna märks Siemens och Philips. Med fokus på digitalisering och grön omställning, har Spinverse specialiserat sig på finansiering för innovation och projektledning av FoU-projekt.

Sammanslagningen stärker Spinverse och IMCG:s gemensamma erbjudande, vilket i sin tur möjliggör för kunderna att växa och att hantera globala utmaningar, t. ex genom EU:s Innovationsfond (EIF). Med sina 38 miljarder euro är EIF ett av världens största finansieringsprogram med inriktning på demonstration av innovativa teknologier som minskar koldioxid. 2021 stöttade IMCG energibolaget Stockholm Exergi AB att säkra 180 miljoner euro från EU:s Innovationsfond. Vidare har IMCG 15 års erfarenhet av att framgångsrikt utveckla projektansökningar för offentlig finansiering, vilket har möjliggjort genomförande av teknikdrivna företags innovationsprojekt.

– Att vi blir en del av Spinverse är ett stort steg i helt rätt riktning för att förverkliga IMCG:s syfte att lösa globala utmaningar med forskning och teknologi. Spinverse internationella nätverk, väldokumenterade tjänsteportfölj, digitala plattform och mångfacetterade team i världsklass hjälper oss att snabbare nå våra mål, säger IMCG:s VD Lill Andréasson.

– Det är mycket spännande tillväxttider för Spinverse. Den erfarenhet IMCG kommer in med är ett starkt komplement till vårt erbjudande. Vi välkomnar IMCG:s mycket kompetenta medarbetare till Spinverse-teamet och ser fram emot att tillsammans stötta en bred skara kunder över hela Europa för att möta hållbarhetsmål och bygga ett mer hållbart Europa, säger Spinverse grundare och ordförande Pekka Koponen.

Koponen påpekar att Spinverse i och med sammanslagningen kommer att ha nära 100 experter. Tillsammans har de båda företagen stöttat sina kunder med över en miljard euro i offentlig finansiering.

Spinverse företagskultur bygger på ett missionsinriktat arbetssätt, mångfald och inkludering. Att lösa globala utmaningar är en viktig del av bolagets DNA och det är något som både lockar nya personer till företaget och håller medarbetarna motiverade. Spinverse medarbetare kan på riktigt säga att de gör skillnad i sitt arbete tillsammans med de största industriföretagen i Europa.

– Spinverse har lyckats med målsättningen att bli ett intressant företag att arbeta på för den som vill bidra till en bättre framtid. Bara under den här sommaren har vi lyckats säkra nära 200 miljoner euro i offentlig finansiering för våra kunder som utvecklar framtida lösningar för europeiskt jordbruk, sjukvård och försvar, sammanfattar Spinverse CEO Laura Koponen.

I slutet av 2022 väntas den kombinerade omsättningen av de båda företagen överstiga 12 miljoner euro, med kunder i 25 länder.

Mer information:  
Laura Koponen, laura.koponen@spinverse.com, tel. +358 40 350 0898
Lill Andréasson, lillandreasson@imcginternational.com, tel. +46 70 219 2828

Spinverse är en ledande innovationskonsult i Norden som hjälper kunder att växa och lösa globala utmaningar genom innovation. Företagets experter är engagerade i att stötta kunder för att säkra offentlig finansiering, hitta partners för samarbete och att nå genomslag med banbrytande projekt. Digitalisering och hållbar omställning hos Spinverse:s kunder skapar behov av att förnyelse och tillväxt genom innovation. Dessa kunder spänner från stora industriföretag i helt olika branscher till snabbväxande tillväxtföretag inom tjänstesektorn. www.spinverse.com  
 
IMCG erbjuder unika tjänster inom verksamhets- och projektutveckling med fokus på energiomställning, hållbarhet och smarta städer. Genom att erbjuda expertis inom finansiering och verksamhetsutveckling skapar IMCG möjligheter för industri och tjänsteföretag, akademi och offentlig sektor att förverkliga en hållbar omställning. IMCG:s medarbetare är stolta över en utomordentligt framgångsrik historia av lyckad EU-finansiering – och mycket nöjda kunder. www.imcginternational.com