IMCG

Evolver ny majoritetsägare och tillväxtpartner i Spinverse

2022-10-03

Evolver Fund I har den 30 september 2022 förvärvat aktiemajoriteten i det finska innovationskonsultföretaget Spinverse Oy, som nyligen förvärvade IMCG International. Bolagets ledning och personal kommer tillsammans med Evolver att eftersträva fortsatt tillväxt och internationalisering. Grundaren Pekka Koponen och VD Laura Koponen förblir betydande delägare. Laura Koponen fortsätter som bolagets VD och Pekka Koponen i rollen som styrelsens viceordförande. Ledningsgruppen tillsammans med senior personal inträder också som delägare i bolaget. Spinverse är fondens femte investering.

Spinverse är ledande aktör i Norden vad gäller att leda och föra samman stora, industriledda forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt och ekosystem med fokus på digitalisering och grön omställning. Från sina kontor i Finland och Sverige hjälper man en bred skara nordiska och europeiska kunder att lösa globala utmaningar med hjälp av offentlig finansiering. Bland kunderna finns flera av de största företagen i Finland, såsom Borealis, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Metsä Group, Nokia och Tietoevry, och välrenommerade internationella kunder som Sandvik och ABB.

Efter sitt färska förvärv av svenska IMCG International AB sysselsätter Spinverse ca 100 experter och förväntas passera 12 miljoner euro i omsättning innevarande räkenskapsår. Tillsammans har Spinverse och IMCG stöttat sina kunder med över en miljard euro i offentlig finansiering. Med Evolvers support kommer Spinverse att accelerera sin internationella expansion genom organisk tillväxt, tilläggsförvärv och digitalisering av sina tjänster.

Spinverses grundare Pekka Koponen ser stora möjligheter med partnerskapet: ”Som bolagets grundare och entreprenör sedan 18 år tillbaka gläds jag åt att välkomna Evolver som vår tillväxtpartner. Vi erhöll ett stort intresse från såväl finska som internationella investerare och valde Evolver som partner på grund av deras entreprenörsanda, goda förståelse för nordisk kultur och syn på den mänskliga dimensionen i värdeskapandeprocessen. Tillsammans har vi nu de verktyg och den kunskap vi behöver för att accelerera vår tillväxt och internationalisering.”

”Vi är imponerade av ambitionsnivån, drivet och den missionsorienterade inställningen hos Spinverses ledning, likväl som av de resultat man uppnått. Spinverse har ett starkt och allt mer relevant värdeerbjudande, där vi särskilt uppskattar det orubbliga engagemanget för att lösa globala utmaningar. Vi känner oss ödmjuka och stolta över att stötta en verksamhet som fokuserar på att lösa utmaningar relaterade till energiförsörjning, bioekonomi, den gröna omställningen, folkhälsan och digitaliseringen, i syfte att skapa ett bättre Europa,” säger Johan Porko, Partner vid Evolver Equity.

Om Spinverse
Spinverse är en ledande innovationskonsult i Norden som hjälper kunder att växa och lösa globala utmaningar genom innovation. Företagets experter är engagerade i att stötta kunder för att säkra offentlig finansiering, hitta lämpliga samarbetspartners och nå genomslag med banbrytande projekt. Digitalisering och hållbar omställning skapar behov av förnyelse och tillväxt genom innovation hos Spinverses kunder. Dessa spänner över en stor bredd, från de mest disruptiva industriföretagen i Norden och Europa till tjänstesektorns snabbväxande tillväxtföretag. Spinverse sysselsätter ca 100 personer i Finland, Sverige, Tyskland och Italien.
www.spinverse.com

Om Evolver Equity
Evolver är ett finskt investeringsbolag specialiserat på buyout-investeringar i små- och medelstora nordiska bolag. Evolver hjälper ägarledda bolag att realisera sin potential på ett hållbart sätt genom att tillföra kunskap, verktyg och kapital för expansion och värdeskapande. Sedan 2009 har Evolver genomfört ett drygt trettiotal företagstransaktioner. Typiska investeringssituationer är acceleration av tillväxt, internationalisering och branschkonsolidering. Evolver är en hos Finansinspektionen i Finland registrerad förvaltare av alternativa investeringsfonder och medlem i Finlands riskkapitalförening FVCA. Investerarna i Evolver Fund I är ledande finska institutionella kapitalplacerare.
www.evolverequity.com