Affärsutveckling

Så blir EU-projekt ett lyft för affärsplanen

2022-02-17

Förändringar i omvärld och bransch kan ha stor påverkan på ett företags kommersiella förutsättningar. Därför bör affärsplanen löpande utvärderas och uppdateras. Ett effektivt sätt att få med båda perspektiv i affärsutvecklingen är genom utvecklingsprojekt med finansiering från EU.

IMCG hjälper företag igenom energiomställning och resurseffektivisering och har en palett av verktyg för affärsutveckling från mindre förändringar till omfattande omställningar.

En affärsmodell mår bra av att utsättas för årlig utvärdering genom att exempelvis sättas i relation till vad som sker i omvärlden.

– En affärsmodell mår bra av att utsättas för årlig utvärdering genom att exempelvis sättas i relation till vad som sker i omvärlden. Vi utgår ifrån såväl närliggande förutsättningar som globala skeenden. I denna analys kan det komma flera insikter om hur er affärsmodell bör utvecklas för bibehållen konkurrenskraft, säger Jonas Norrman, förändringsledare på IMCG.

Ett utmärkt sätt att driva affärsutvecklingen är genom att ingå i offentligt finansierade samarbeten som till exempel EU-finansierade innovationsprojekt. På det sättet kan affärsmodellen sättas i nya perspektiv genom nya samarbetsstrukturer med andra aktörer i värdekedjan och kommersiella ekosystem.

– EU-projekt är ett effektivt sätt för företag att genom stöd från det offentliga nå nya höjder i sin verksamhet. EU har nu fokus på att stötta näringslivet för att skapa ett framgångsrikt Europa, så ju bättre ni lyckas med era innovationer, desto gladare blir även EU, säger Jonas Norrman.

För att lyckas behålla position i sitt kommersiella ekosystem är det strategiskt att tilldela medarbetare uppgift att engagera sig i offentligt finansierade projekt om ekosystemsinnovation. Medarbetaren kan ta olika roller men det är viktigt att arbetet relaterar till det förändringsarbete som ni genomför i affärsplanen.

IMCG stöttar er i att etablera en sådan funktion på företaget som kan driva uppgifter i affärsplanen för utveckling av er affärsmodell. Till att börja med kan det vara att etablera en funktion (sökare) som kan följa resultaten från offentligt finansierad öppen innovation i ert ekosystem (marknad). Detta kan utvecklas till ett nätverkande som Observatör till att ni också är med (partner) i offentligt finansierade innovationsprojekt och får bidrag till er egen utveckling i linje med er affärsplan.