Projektutveckling

Fyra olika sätt att delta i ett EU-finansierat projekt

2022-02-10

Kanske går du i tankarna att söka EU-finansiering, men vill helst inte vara den som leder projektet? Låt oss introducera fyra olika sätt att delta i EU-projekt. Vilket passar dig?

IMCG har identifierat en rad olika sätt att delta i EU-projekt. Vi har sammanfattat dem i fyra olika typer; projektägaren, projektdeltagaren, observatören och sökaren.

Projektägaren: Om du vill ”äga” ett område och ta position inom det på EU-nivå är det lämpligt att ta rollen av att vara koordinator och projektledare av ett EU-projekt. Detta är ett engagemang som kräver en hel del personalresurser, ofta över ett par års tid.

Projektdeltagaren: Du spelar en viktig roll i utvecklingen av ett område och får möjlighet att bidra med din kunskap samtidigt som du lär dig av andra. Du är med som partner. Här kan du välja olika nivåer av engagemang: allt ifrån att vara arbetspaketledare till att vara med som partner och deltagare i olika uppgifter. Detta engagemang, när det är som störst, är kanske hälften av det arbete du hade fått lägga som projektägare.

Observatören: Du är inte inskriven i projektet som partner, men du gör inspel och bidrar med kunskap. Du fungerar som en senior advisor som följer projektet och gör punktinsatser vid behov.

Sökaren: Det här är en ypperlig form, som få känner till, för att få ut mycket av resultaten i EU-projekt. Det finns otaliga projekt inom varje ramprogram. Samtliga har värdefulla rapporter med slutsatser och rekommendationer – med största sannolikhet finns det många inom just ditt område. Det kan vara tidskrävande att söka informationen, men om man får kläm på hur man gör, så är det en oerhörd tillgång.

Det är inte alltid helt lätt att veta vilken roll som passar för just ens eget bolag, stad eller universitet. IMCG hjälper dig gärna att titta på det. Dessutom har vi genom vårt stora nätverk i Europa kontakter som kanske kan bli del av just ditt EU-projekt.

Läs mer Utveckling genom ekosystemsinnovation på er marknad