IMCG

Vi stärker upp med ny senior finansieringsexpert

2021-12-17

IMCG stärker upp finansieringskompetensen med Ulla Lindberg för att kunna bidra med att hitta lösningar i projekt som leder till en hållbar omställning för ledande företag, organisationer och akademin – mot såväl EU som nationella aktörer.
– En viktig förutsättning för att kunna få till en skillnad, impact, och hållbar omställning krävs kompetens för att kunna identifiera möjliga finansieringar till projekt. Det är styrkan med IMCG, säger Ulla Lindberg, nyanställd finansieringsexpert och projektledare på IMCG.

Ulla Lindberg har varit engagerad i frågor som ökar energieffektiviseringen där hon jobbat med flertalet tvärvetenskapliga projekt med tekniska mätningar inom området energi, livsmedel och kyltekniska frågeställningar. Hon har nästan 25 års erfarenhet från RISE i rollen som bland annat koordinator.

– Ulla är redan ett fantastiskt tillskott i vårt bolag, med stort driv och engagemang i de uppdrag hon har kommit in i. Det som är mest intressant i Ullas profil är hennes tvärvetenskapliga förmåga, att kombinera både kunskaper och erfarenheter från olika områden för att tänka nytt. Det gör också att hon passar in så väl hos oss. På IMCG är vi bra på att utmana det endimensionella och göra det mångdimensionellt. Ulla kommer att arbeta både i större kunduppdrag inom finansiering och i interna EU-projekt. Och så är vi rätt säkra på att hon kommer att utveckla egna områden efter hand. Det ser vi mycket fram emot, säger Lill Andréasson, vd på IMCG.

Ulla Lindberg har tidigare varit ordförande i kvalitetsarbetet inom Europeiska branschorganisation för värmepumpar (EHPA) i Bryssel för att ta fram ett gemensamt kvalitetsmärkningssystem. Hennes kunskaper nådde ända fram till BBC som intervjuade henne inför COP26, Förenta nationernas klimatkonferens 2021. På Chalmers skrev Ulla en licentiat och kunskapssammanställning för att jämföra uppmätt och upplevt inneklimatet i livsmedelsbutiker, därefter en avhandling på Högskolan i Borås inom resurseffektivisering, handel och konsumentbeteende.

– För vissa beslutsfattare är inte den effektivare energianvändning avgörande, istället kan affärsnyttan vara en viktigare faktor. Genom att jobba tvärvetenskapligt och med flera olika kompetenser i ett och samma projekt kan man öka nyttan av resultatet som kan presenteras på olika sätt.  Att ta fram den kunskap som behövs och bidra till verklig skillnad är ett viktigt bidrag och ger en bra grund till pågående och nya projekt för företag, organisationer samt akademi, säger Ulla Lindberg.

Innan Ulla kom till IMCG jobbade hon på Haglund Industri, ett företag som designar och utvecklar kyla i alla former.

Ulla är född och uppvuxen i Borås men är samtidigt en riktigt globetrotter. Hon har ätit sushi i Tokyo, varit på kibbutz, jobbat till havs på jordenruntkryssare under några år och är idag även engagerad i Rotary International. På fritiden tycker hon om att varva ned och stärka upp med yoga, umgås med vänner och vandra i vår underbara skog och natur.