Finansering

Klimatanpassa med EU-medel

2022-01-14

I EUs nya budget för 2021-2027 finns större satsningar än någonsin på klimatanpassningsåtgärder. Våren 2022 kommer en mängd utlysningar med medel till klimatanpassning.

Extremväder och översvämningar väntas bli allt vanligare på grund av människans inverkan på klimatet. Klimatanpassning angår hela samhället, både landsbygd och stad i både söder och i norr. När det gäller städer kan det till exempel handla om att ta hänsyn till översvämningsrisker och på landsbygden exempelvis att säkra matproduktionen mot exempelvis torka.

Klimatanpassningen går för långsamt

Samtidigt konstaterar EU-kommissionen att klimatanpassningsprocessen går för långsamt och att detta dels beror på att det råder ett stort och växande finansieringsgap för investeringar i motståndskraft mot klimatförändringarna i Europa, dels beror på att det finns en brist på genomförbara lösningar, särskilt för att hjälpa jordbrukare och markförvaltare att hantera risker till följd av ett förändrat klimat.
EU har därför i budgeten för 2021-2027 höjt prioriteten för klimatanpassning i Europa.

Finansiera klimatanpassningen

Horisont Europa, LIFE, Interreg Europe och European Investment Bank, EIB, är alla stora europeiska finansiärer som nu får ökat fokus på att öka Europas motståndskraft mot kommande klimatförändringar. Genom utlysningar riktade mot anpassningsåtgärder kommer det från och med våren 2022 finnas möjligheter till finansiering som aldrig förr. Horisont Europa öppnar ett så kallat Mission helt tillägnat klimatanpassning. Även EU programmet LIFE skapar en egen kategori för klimatanpassning. För samarbetsprogrammet Interreg kommer under sommaren nya utlysningar och EIB, en av världens största finansiärer inom klimatåtgärder har sedan hösten 2021 en ny plan helt tillägnad klimatanpassning med ambitionen att 15 procent av deras investeringar 2025 ska gå till klimatanpassning.

Hög tid att söka

Många av utlysningarna inom klimatanpassning har på grund av pandemin blivit något försenade, men väntas öppna under våren. Eftersom ansökningsprocessen för den här typen av EU-medel är omfattande är det hög tid att redan nu titta på hur din organisation, vare sig det handlar om offentlig verksamhet, små eller stora företag eller högskola, kan förbereda sig för ansökan.

IMCG har insyn i vad som kommer och hur du kommer igång.

Mats Tiborn, kommunikatör

Kontakta Mats