Finansering

Finansiell färdplan rätt väg för innovationen

2022-05-17

Har du funderingar på att söka extern finansiering för stöd och riskminimering i ett projekt? Med IMCGs finansiella färdplan prickar du in rätt finansiering i rätt tid.
Har din organisation hittat en möjlighet till finansiering för att utveckla en tjänst eller innovation? En utlysning från en myndighet eller EU? Jättebra! Ni är på god väg, men tänk om ni hade en plan för de kommande åren med finansieringsmöjligheter för varje steg från skapande till utrullning. Det är vad en finansiell färdplan innebär.

– Om man kommer till oss i ett så tidigt skede att vi får möjlighet att utveckla en finansiell färdplan åt kunden innan man väljer vilken finansiering som skall sökas, då kan vi hjälpa kunden att nå framgång inom en utlysning eller ett program som verkligen leder innovationsprojektet åt rätt håll, säger Johan Emanuel på IMCG.

Med innovationsidén som startpunkt

Målsättningen med den finansiella färdplanen är att sätta en startpunkt utifrån den sökande organisationens innovationsidé, övergripande strategi och dess resurser och kontaktnät och sedan söka finansieringsprogram och utlysningar som stämmer överens med dessa parametrar.

Viktigaste indikatorerna

Det är inte nödvändigtvis någon lång process, utan kan vara ett snabbt förlopp på några veckor. Den inleds med att IMCG intervjuar flera nyckelpersoner i organisationen. På så sätt kan man identifiera de viktigaste indikatorerna för företaget och dessa ligger sedan till grund för färdplanen.

– Vi försöker hitta de viktigaste frågorna för organisationen. Är det storleken på stödet eller är det att positionera sig inom EU? Handlar det om stöd till investeringar eller projektdrift, och så vidare. Att vi kan identifiera de övergripande indikatorerna gör att det blir lättare att gå vidare, säger Johan Emanuel.

Planera finansieringsvägen

Sedan bestämmer man sig för i vilken ordning man skall söka de olika tillgängliga utlysningarna och programmen. Man kan söka lokalt/regionalt, då handlar det oftast om mindre finansiering i korta projekt. Nästa steg är de nationella programmen med större belopp och några års projekttid som också överlappar med de mindre EU-projekten. Därefter kan man söka inom de stora EU-programmen. Då handlar det ofta om riktigt stora belopp och långa projekt. Men IMCG släpper inte kunden där.

– Ansökningsprocessen handlar ju inte bara om att vinna själva ansökan. När man väl har kommit dit inom ett EU-program startar en förhandlingsprocess med EU. Då handlar det om att kunna avsätta tid och resurser för att ta projektet hela vägen fram till färdigt avtal med EU-kommissionen och att kunna sy ihop ett konsortialavtal med övriga projektdeltagare. Även detta är något som IMCG kan hjälpa till med. Behöver kunden sedan stöd i att förbereda sin projektdrift och sin rapportering så kan IMCG stötta även där.

Dra inte ut på det

Riskerna med att vänta med att utforma en finansiell färdplan är flera.

– Om man bara så att säga följer pengarna så riskerar man som företag att förlora siktet på vart man själv är på väg och hur man vill utveckla sitt företag och sin idé. Med en finansiell färdplan i ryggen har företaget tvärtom större möjlighet att själv forma sin väg framåt, förklarar Johan Emanuel.