Finansering

Konkurrenskraftig ansökan för projektfinansiering

2022-02-17

Ska du söka EU-finansiering från Horizon Europe eller European Innovation Fund? Kontakta oss gärna så berättar vi hur vi tillsammans med kund jobbar med att ta fram en konkurrenskraftig ansökan.

Bidrar det din organisations projekt till minskad klimatpåverkan? Kan det ni gör replikeras av andra, så att nyttan blir större? När industri, näringsliv, akademi eller institutioner utvecklar projekt som handlar om hållbar omställning och transformation finns ofta en rad olika typer av finansiering att söka – både på nationell nivå och på EU-nivå.

Du som redan har försökt dig på att skriva en ansökan vet att det krävs en hel del resurser och tankeverksamhet för att få till en bra ansökan. Då kan det vara bra att veta att du kan ta in hjälp. Här är några exempel på vad vi på  IMCG ofta går in och stödjer med:

 • Utveckling av relevanta projektmål, relaterade till EUs och ansökans kravställning
 • Utveckling av arbetsströmmar och ”work packages”, ”tasks”, ”deliverables”
 • Utveckling/uppdatering av affärsmodell och affärsplan
 • Strategi för uppskalning och replikering
 • Utveckling av ”degree of innovation”
 • Strategi för kunskapsdelning, kommunikation och ”dissemination”
 • Strategi för ”exploitation” och ”impact”
 • Utveckling av projektorganisation och projektets mognadsgrad
 • Omvärldsanalys & Bevakning
 • Praktiskt arbete i EU-portalen
 • Administrativ koordinering av ansökningsarbetet

Hör gärna av dig om du vill ta ett samtal kring just den ansökan du har siktat in dig på. Och är det så att du behöver hjälp med att titta på viken typ av finansiering som passar ditt projekt, så erbjuder vi något som vi kallar ”financial road map”. Då kartlägger vi relevanta finansieringsmöjligheter – både på EU-nivå och nationellt.