Våra artiklar:

Inblick & Utsikter

Impact management
IMCG

Ann-Sofie Palmlöv ny IMCG-konsult

Ann-Sofie Palmlöv började på IMCG strax efter sommaren. Hon är civilekonom och arbetar som projektledare inom finansiering och innovation på IMCG. I över 10 års tid har hon arbetat med EU-projekt, både operativt inom projekt, och i rollen som rådgivare inom EU-program, vilket lett till stor kunskap inom projektekonomi.

2022-11-25
IMCG

Evolver ny majoritetsägare och tillväxtpartner i Spinverse

Evolver Fund I har den 30 september 2022 förvärvat aktiemajoriteten i det finska innovationskonsultföretaget Spinverse Oy, som nyligen förvärvade IMCG International. Bolagets ledning och personal kommer tillsammans med Evolver att eftersträva fortsatt tillväxt och internationalisering.

2022-10-03
Affärsutveckling

Dags att serva affärsmodellen?

Se till att ha en så vass affärsmodell som möjligt genom att hålla den uppdaterad och relevant. – Vi lever i en mycket föränderlig tid och regelbunden översyn av affärsmodeller är kanske viktigare än någonsin, säger Jonas Norrman, affärsmodellsexpert och förändringsledare hos IMCG. 

2022-09-16
Affärsutveckling

IMCG:s kompetens efterfrågas för Sveriges gröna omställning

Utredningen visar nu att det finns ett stort behov av IMCG:s kompetens och kapacitet för att på bästa och bredaste sätt maximera omställningsmedel från EU.

2022-09-05
IMCG

Pressmeddelande: Spinverse Oy förvärvar svenska IMCG International AB och förstärker därmed sin ledande position inom finansiering av hållbar innovationsutveckling i Norden.

2022-08-23
Finansering

Så hittar du rätt i Horisont Europa

Horisont Europa är en enorm satsning från EU kommissionen. Här tittar vi på hur programmet är uppbyggt.

2022-07-06
Finansering

Industriklivet och klimatklivet, vad är skillnaden?

För att Sverige ska bli klimatneutrala till 2045 finns nu finansiella instrumentenen Klimatklivet och Industriklivet som ska öka omställningstakten. Men vad innebär de och vem kan söka vad?

2022-06-21
Finansering

Finansiell färdplan rätt väg för innovationen

Vilse bland finansieringsmöjligheterna? IMCG stöttar organisationer att utveckla en flerårig plan för kommande finansieringsmöjligheter.

2022-05-17
Finansering

Skriv en vinnande EIF-ansökan

EIF, EUs nya stora fond för innovationer, där IMCG-stödda Stockholm BECCS beviljades medel i konkurrens med hundratals ansökningar, öppnar snart igen för nya ansökningar. Den här gången finns ytterligare möjligheter för svensk industri att ta del av finansieringen. EU har avsatt 38 miljarder Euro för innovativa industriprojekt fram till 2030.

2022-05-17
Innovation

Flexibla elnätens stängsel och öppningar

I IMCG-ledda EU-projektet FlexiGrid skapar vi lösningarna för flexibilitetsmarknader. Några av hindren var temat i ett webinarie i samverkan med EU-projektet CoordiNet.

2022-05-11
Nästa steg
Finansering

Industriklivet – nästa steg för ditt projekt?

Det är hög tid att börja skriva på din ansökan till Industriklivet. Deadline är i september. Vi kan se till att du rör dig framåt i skrivprocessen med lätta steg.

2022-05-10
Finansering

Därför är det viktigt för EU med knowledge sharing och uppskalning

Har ditt utvecklingsprojektet uppskalningspotential på europeisk nivå? Då är European Innovation Fund, EIF, en möjlig finansiering. IMCG skrev tillsammans med Midroc och Stockholm Exergi en av de sju ansökningar som nyligen beviljades medel.

2022-05-05
Finansering

Skriver du på en EU-ansökan? Låt oss göra review på den!

Med någon månad kvar till deadline för ansökan för EU-finansiering eller finansiering från nationell instans kan det vara till stor hjälp att få en granskning från utomstående part. 

2022-03-23
Affärsutveckling

Klimatneutrala byggnader endast 1 procent dyrare att bygga

Att bygga klimatneutralt påverkar kostnaden marginellt vid nybyggnation. I kombination med en utbredd koldioxidinfångning blir priset runt 1 procent dyrare, enligt flera studier.

2022-03-16
Finansieringsmöjligheter
Finansering

Klimatklivet – Företagsstöd till klimatinvesteringar

Klimatklivet ger stöd till företagsinvesteringar som ger utsläppsminskning av växthusgaser. Nästa ansökningstillfälle är den 18 maj.

2022-03-02
Celsius Innovationskluster
Energi

Här är vårens Celsius-eventprogram för värme och kyla

Som medlem i Celsius Innovationskluster får svenska energibolag tillgång till unika kunskapsforum och nätverk inom värme och kyla.

2022-03-01
Affärsutveckling

Så blir EU-projekt ett lyft för affärsplanen

IMCG hjälper företag igenom energiomställning och resurseffektivisering och har en palett av verktyg för affärsutveckling från mindre förändringar till omfattande omställningar.

2022-02-17
Finansering

Konkurrenskraftig ansökan för projektfinansiering

Ska du söka EU-finansiering från Horizon Europe eller European Innovation Fund? Hur skriver man en konkurrenskraftig ansökan?

2022-02-17
Projektutveckling

Fyra olika sätt att delta i ett EU-finansierat projekt

Kanske går du i tankarna att söka EU-finansiering, men vill helst inte vara den som leder projektet? Låt oss introducera fyra olika sätt att delta i EU-projekt. Vilket passar dig?

2022-02-10
Illustrativ bild på byggnad med en mängd fönster
Affärsutveckling

Planera och bygg smartare för att klara klimatmålen

Samhällsplaneringen är avgörande för energiomställningen. Vi måste tänka smart och ta med hela systemet i beräkningen när vi bygger nytt.

2022-02-02
Finansering

Klimatanpassa med EU-medel

Under våren kommer det finnas en mängd nya medel att söka från EU för klimatanpassning som vänder sig till såväl offentlig sektor som privata och ideella aktörer.

2022-01-14
Nyhetsbrev

Decembernummer av Inblick & Utsikter!

December 2021: EU-ansökan. Sjätte numret av IMCG:s nyhetsbrev Inblick & Utsikter är ute! Håll dig uppdaterad inom det senaste inom hållbara affärer med impact-fokuserade nyheter.

2021-12-20
IMCG

Vi stärker upp med ny senior finansieringsexpert

IMCG stärker upp finansieringskompetensen med Ulla Lindberg för att kunna bidra med att hitta lösningar i projekt som leder till en hållbar omställning för ledande företag, organisationer och akademin – mot såväl EU som nationella aktörer.

2021-12-17
Finansering

Fyra husregler för en lyckad EU-ansökan

Johan Emanuel, finansieringsexpert på IMCG oss ger fyra "husregler" att hålla sig till i ansökningsarbetet.
– Inte sällan har aktörerna som söker projektfinansiering en blandad känsla, både inför en ansökan och inför ett vunnet eller pågående EU-projekt men det finns ”sätt att hamna rätt”.

2021-12-16
En stor mängd bilar uppifrån.
Energi

Räcker elen till en elektrifierad transportflotta?

Elbilsförsäljningen ökar som aldrig förr och är nu i kapp fossildrivna fordon i nybilsförsäljningen. Men är laddinfrastruktur och elnät redo för omställningen?

2021-12-16
Finansering

Utbildning: Hur söka EU-finansiering? Och varför?

Många gånger når smarta, hållbara lösningar inte marknaden på grund av brist på finansiering. IMCG är bra på att identifiera den typ av finansiering som passar för just dig. Vi kan utbilda dig och se till att du är väl förberedd både för att söka EU-finansiering och för att verka i EU-projekt.

2021-11-23
Finansering

EUs jättesatsning på Stockholm Exergis bio-CCS-anläggning

Stockholm Exergi finansieras av EU för full uppskalning av bio-CCS-anläggningen i Värtahamnen. Anläggningen, som ska stå klar 2025 kommer fånga och lagra 800 000 ton CO2 om året, lika mycket som Stockholms transporter släpper ut under samma period. IPCCs scenarier visar att CO2-infångning är nödvändig för att nå klimatmålen. Anläggningen i Värtahamnen kommer bli först i världen.

2021-11-17
Nyhetsbrev

Oktobernummer av Inblick & Utsikter!

Oktober 2021: Digitala affärsmodeller. Femte numret av IMCG:s nyhetsbrev Inblick & Utsikter är ute! Håll dig uppdaterad inom det senaste inom hållbara affärer med impact-fokuserade nyheter.

2021-10-25
Affärsutveckling

Pandemin har påskyndat digital transformation

Coronapandemin har påskyndat den digitala transformationen i många organisationer, inte minst inom kultursektorn. Vi på IMCG har under pandemin hjälpt företag och organisationer att utveckla sina affärsmodeller med digitalt tänk.

2021-10-07
Person som ligger på en soffa och läser bok
Affärsutveckling

Allt enklare att som elkund bidra i energiomställningen

Vill du låna ut din luftvärmepump eller elbilsbatteri ett slag? Elkunden hamnar i centrum för energiomställningen när elnätet behöver flexibilitet.

2021-10-05