Finansering

Tinder för EU-projekt

2021-03-03

Positionera er rätt inför Horizon Europe, Eus kommande program för innovation. Med IMCGs hjälp hamnar du som forskare eller utvecklingsföretag i rätt sammanhang för att dina idéer ska skapa maximal samhällsnytta. – Det handlar inte bara om forskningsmedlen. IMCGs metod bidrog även till högre kvalitet i forskningen genom starka konsortiepartners, säger kemiprofessor Kasper Moth Poulsen.

Forskare och utvecklingsföretag som vill vara med och bidra till energiomställningen har nu stora möjligheter att nå resultat snabbt i EUs nya enorma satsningar på klimatvänlig teknologi. Men hur hittar man rätt i djungeln av utlysningar och potentiella partners?

IMCG har utvecklat en metod för att placera forskare och företag tillsammans med precis rätt partners och gå samman inför precis rätt utlysning.
Kemiprofessorn Kasper Moth-Poulsen har anlitat IMCG för långsiktig finansieringsplanering för sin forskning och blev den metoden först testades på.

– Det handlar om att hitta en bra match mellan möjlig finansiering och ens egen profil vilket kräver djup insyn i finansieringsmöjligheterna i EU-systemet för att lyckas där. Därför har det varit bra att få en expert att hjälpa mig att hittar rätt väg inom de stora EU-programmen, säger Kasper Moth-Poulsen.

Färdplanen klar 
Kasper Moth-Poulsen berättade inom vilka områden han vill verka och på vilken nivå. Sedan satte IMCGs jobb igång. Med god inblick i vilka utlysningar som kommer att komma togs förslag på konsortier som är ”most likely to win” fram. IMCG kontaktade dem och erbjöd samarbete med Kasper.
– En av de viktigaste bitarna i att lyckas med en ansökan är att ha rätt konsortium och rätt personer att jobba med, säger Kasper Moth-Poulsen.

IMCG kartlade hela forskareuropa utifrån vad Kasper vill åstadkomma och hittade flera högprofilerade partners som visade sig vara väldigt intresserade av att bjuda in honom i deras ansökan.
– Det är viktigt att planen rör sig i takt med forskarens intentioner, men även med innovationens egna liv. Kasper har nu en färdplan klar som stämmer med hans målsättning för innovationsutvecklingen, säger Johan Emanuel, finansieringsexpert på IMCG.

Tinder för EU-projekt
Johan Emanuel ser nu goda möjligheter att skapa fler samarbeten mellan svenska aktörer och de absolut bästa inom nischade områden i Europa.

– Databaserna vi jobbar med är som Klondike, men de är enorma så det gäller att veta hur de ska användas. Vår metod innebär en win-win för både dem vi företräder och dem vi kontaktar som ofta inte känt till utlysningarna vi hittat, säger Johan Emanuel.

Vill du veta mer om Horizon Europe?

Kontakta Johan Emanuel Telefon: 0766 365 305