IMCGs finansieringsexperter
Finansering

Så lyckas du som gasellbolag i EUs nya SME-accellerator

2021-05-28

Nu har EU:s nya SME-accelerator startat genom EU:s nya ramprogram Horizon Europe. ­­­– Innovationssatsningen skapar nya möjligheter för gasellbolag att stärka och accelerera sin utvecklingsresa genom både ett nytt finansieringserbjudande och ett nytt ansökningsförfarande, säger Johan Emanuel, finansieringsexpert på IMCG.

SME-acceleratorn ger väldigt goda möjlighet till rätt typ av finansiering oberoende av var företaget befinner sig i innovationsprocessen. Man kan söka traditionellt stöd, grants, investering eller en hybrid mellan båda, beroende av vad som ger företaget bäst förutsättningar.

– Detta är en enorm möjlighet för svenska och europeiska SMEer som själva befinner sig mitt i omställningsprocessen eller som utvecklar verktyg för andra att ställa om.  Oavsett hur långt du kommit i innovationsprocessen finns rätt sorts finansiering i acceleratorn, säger Johan Emanuel.

I linje med hur IMCG arbetar

IMCG genomförde redan under förra SME programmet, då under Horizon 2020, en lång rad lyckade ansökningar som gav SME:er finansiering att ta sina innovationer till marknaden. Det nya programmet är helt omarbetat och IMCG har under lång tid följt utvecklingsarbetet av programmet på plats i Bryssel. Förändringarna ligger helt i linje med hur IMCG redan arbetar:

– Vi vet vad Bryssel vill få ut av det nya programmet och har nu unika möjligheter att hjälpa företag som vill bidra till hållbar utveckling, säger Johan Emanuel.

Fokus på kompetens kring innovationsprocessen

I nya acceleratorn hamnar mer fokus på att den sökande har rätt kompetens kring innovationsprocessen och att ansökan verkligen bygger på en innovation vilket ligger helt i linje med vår egen innovationsmetodik. Man har också infört en ”cool-down zone” som inte ger den sökande lika många chanser som i det tidigare programmet.

– Genom en mycket bred erfarenhetsbas, ett ovärderligt nätverk både mot personer, företag och organisationer inom EU och genom unik kompetens hos medarbetare hjälper IMCG företaget genom hela processen före, under och efter SME-ansökan, säger Johan Emanuel.

De fyra stegen, sammanfattat

Utformningen av ansökan finns på finansieringsprogrammets web, men här är kortfattat vad det handlar om.

  • Komprimerad ansökan, pitch deck och presentationsvideo

I det första steget ska det medverkande företaget utforma en komprimerad ansökan, pitch deck och presentationsvideo. Dessa delar utgör grunden i ansökningsprocessen och ställer höga krav på den medverkande aktören att inte bara kunna skriva ner sitt erbjudande i skrift, utan att även visuellt kunna förmedla innovationshöjden på sin produkt eller tjänst.

– IMCG har sedan lång tid tillbaka egna expertresurser inom videokommunikation vilket är en tjänst som kunderna kan nyttja i detta steg.

  • Fullvärdig ansökan

De som passerar första steget ges möjlighet att lämna en fullständig ansökan. Denna följer till viss del samma struktur som SME-ansökan i det förra ramprogrammet och IMCG:s experter vägleder här företaget i att utforma en konkurrenskraftig ansökan

  • Coachning för utvärderingsintervju

När ansökan är skriven och inlämnad, så påbörjar EU:s utvalda experter utvärderingsprocessen.

– Under den här perioden förbereder IMCG företaget inför den framtida utvecklingsresan och coachar utvalda representanter inför steg 4, intervjun.

  • Intervju som består av presentation och frågor

I det avslutande steget genomför den sökande en kortare presentation inför utvärderarna och efter presentationen får en expertpanel möjligheten att ställa frågor.

IMCG har bred erfarenhet av att genomföra sådana intervjuer, och ser till att förbereda kunden på de frågor som med stor sannolikhet kommer att ställas samt hjälper till att förbereda en presentation som säkerställer att den viktigaste informationen framställs utifrån vad EU kommissionen kräver.

Vill du veta mer om projektfinansiering och finansiella intrument?

Kontakta Johan Emanuel Telefon: 0766 365 305