IMCG

Så bråttom är det att digitaliseras – inom två år kan det vara för sent

2017-05-15

Enligt en undersökning (Kairos Future 2016) bedömer en femtedel av företagen att deras nuvarande produkter, tjänster och affärsmodeller kommer vara daterade inom två år och måste digitaliseras. Även i städer pågår en digital transformation av tjänster och service.

IoT-specialisten TalkPool är en av projektpartners i IoT-projektet LoV-IoT som staden leder. Bolaget hjälper företag att digitaliseras genom att koppla upp produkter och sensorer till internet.
– Internet of things (IoT) – sakernas internet – befinner sig just nu i en snabb utveckling och beskrivs som den fjärde vågen av internet. Efter mejlen, webben och sociala medier – som gjort människan ständigt uppkopplad – är det nu maskinernas tur att utnyttja kommunikationstekniken fullt ut, säger Stefan Lindgren CTO på TalkPool.

Viktigt att digitalisera staden
En av huvudaktörerna i projektet är Göteborgs Stad. Varför är det viktigt för en stad att jobba med digitalisering och IoT i sina tjänster?
– En stad har mycket att vinna med IoT. Det möjliggör mätningar och visualisering av information. Man kan se problem och hur åtgärder ger förbättringar, vilket i längden ger ett förändrat beteende och förbättrar dialogen med invånarna.

Vidare berättar Stefan Lindgren att det med IoT skapas en plattform för innovation, där enskilda, företag och universitet enkelt kan koppla upp sensorer och saker, komma åt information från staden för att skapa nya tjänster.

När ser du att IoT blir en självklar del av alla medborgares vardag?
– IoT förenklar och förbättrar redan de flestas vardag fast de kanske inte tänker på det: information om när bussen kommer, styrningen av ventilationen på din arbetsplats, aktivitetsarmband som registrerar hur långt du sprungit är IoT. Den nya tekniken gör att ännu fler sensorer och saker kommer kunna kopplas upp och bli ”smarta” för att spara på naturresurser, effektivisera och skapa nya innovativa tjänster.

Risker med ny teknik
Trots alla möjligheter som digitaliseringen ger oss, ser Stefan Lindgren att det finns några nackdelar med att implementera IoT i ett samhälle. Det finns baksidor och risker med all ny teknik som man måste tas i beaktande. Det gäller också IoT. Säkerhet är en av riskerna han ser.
– När affärsprocesser och hela samhället blir mer beroende av information från sensorer måste man se att kommunikationen är säker, både från avlyssning och från att felaktig data förs in i systemet. När man bygger systemen måste man ha i åtanke hur system fungerar om informationen slutar komma, till exempel vid strömavbrott, datorhaveri eller liknande. Vidare att man bygger in en robusthet så inte systemen slutar fungera på grund av en enskild felkälla.

Stefan Lindgren ser att nästa område som kopplas till IoT kommer att vara mest tydligt i vardagen med alla ”smarta” produkter i hemmet.