IMCG

Vinnande EU-ansökan: miljoner till projekt för klimatsmarta lösningar

2017-09-27

Göteborg har tillsammans med sju europeiska städer beviljats 18 miljoner Euro, drygt 175 miljoner kronor, av EU för ett femårigt projekt. Ansökan rankas som nummer ett av kommissionen.
För att få höga poäng räcker det inte med en bra projektidé om du inte samtidigt har en bra plan för hur den ska realiseras och komma samhället till nytta, säger Magnus Andersson, partner på IMCG och en av nyckelpersonerna i utformningen av den vinnande ansökan.

Projektet IRIS handlar bland annat om öppna data och att testa klimatsmarta lösningar för energi och hållbara transporter. Både göteborgarna och resten av EU ska dra nytta av resultaten.
– IMCG ledde utvecklingen av ansökan gällande delar kring innovation och affärsutveckling som leder till ett starkt genomslag och spridning av projektresultaten. Ansökan har tidigare varit inskickad men inte vunnit. IMCG togs in som partner och stöttade med att höja upp ansökan till toppnivå. Projektet rankades som nummer ett i den europeiska utvärderingen, säger Magnus Andersson.

Målet är att innovationerna som tas fram kommer samhället till nytta och replikeras på fler platser. Både i städer inom och utanför EU.

Innovationerna kommer samhället till nytta
Projektet kommer exempelvis att utveckla nya lösningar inom förnybar energi, hur den kan lagras och styras, samt hållbara transporter. Utrecht i Nederländerna, som ingår i projektgruppen, har bland annat kommit långt med att införa elfordon i staden och är duktiga på att föra över energi från fordonen in till elnätet.
– Målet för IMCG i projektet är nu att arbeta för att säkerställa att innovationerna som tas fram kommer samhället till nytta och replikeras på fler platser. Både i städer inom och utanför EU. Vi kommer exempelvis utarbeta och implementera metoder för att öka kapaciteten inom städernas innovationsledning.

Öppna data till nytta för många
I Göteborg samlas det idag in data som exempelvis berör vägbyggen, sophantering och luftkvalitet som är öppna att använda. Nu önskar man att fler städer ska samla data och dela den gratis på samma sätt i hela Europa.
– Vi vill att en göteborgare till exempel ska kunna ta del av hur mycket sopor varje person skapar i staden och jämföra med hur mycket en utrechtbo eller nicebo skapar. Boende, föreningar och företag ska också kunna ta del av datan och göra bättre val eller skapa informativa tjänster – kanske en app – som andra också kan ha nytta av, säger Kim Lantto, utvecklingsledare för digital service och samordningsansvarig för öppna data i Göteborgs Stad.

 

FAKTA | IRIS

IRIS står för Integrated and Replicable Solutions för Co-Creation in Sustainable Cities. I Göteborg samarbetar nio parter – Göteborgs Stad, Johanneberg Science Park, Akademiska hus, Chalmers, HSB, Metry, Trivector, Tyréns och Riksbyggen.
RISE och IMCG ingår också i projektet och kommer att arbeta mer övergripande på ett internationellt plan.

EU Smart Cities & Communities och Lighthouse
Projektet finansieras genom Smart Cities & Communities, Lighthouse projekt inom programmet Horizon2020. Läs mer