Finansering

Ansökan öppen: Miljoner till innovationer som bidrar till hållbar utveckling

2017-12-19

Har ert företag samhällsnytta som drivkraft för affärsutveckling?
Nu är Vinnovas program Utmaningsdriven Innovation öppet för projektansökningar.
– 2017 delade svenska aktörer på närmare en kvarts miljard konor från programmet, så det är ett avgörande bidrag för att accelerera hållbar samhällsutveckling, säger Jonas Norrman, vd på IMCG och ansvarig för företagets innovationstjänster.

Varje år stöttar Sveriges innovationsmyndighet Vinnova projekt och forskning med miljontals kronor för att få ut nya lösningar på marknaden. I myndighetens program Utmaningsdriven Innovation, som just nu är öppet för ansökningar, ska projektidéer som beviljas investeringsbidrag möta FN:s globala hållbarhetsmål. Det kan bland annat handla om produkter och tjänster som bidrar till minskad klimatpåverkan, ren energi och hållbara städer.
– En framgångsrik projektansökan ska utveckla ett företags verksamhet och tydligt visa kopplingen mellan samhällsutmaning och den föreslagna lösningen. Hållbarhetsmålen måste därmed ses som ett av de absolut viktigaste underlagen när Vinnova bedömer vilka projektidéer som ska prioriteras vid tilldelning av offentliga medel, säger Jonas Norrman.

Utgångspunkten är alltid att undersöka hur nya lösningar kan möta dagens samhällsutmaningar genom att exempelvis förbättra aktörers innovationsförmåga

Deadline för ansökan i januari
Sista dag att skicka in sin ansökan till programmet Utmaningsdriven Innovation är den 25 januari 2018. Bakom projekten ska det finnas en bred samverkan mellan företag, forskning, offentlig verksamhet och civilsamhälle.
– Projekten som finansieras kräver ett tvärdisciplinärt angreppssätt och är visionära, utmanar existerande mentala modeller och möter frågeställningar av systemkaraktär. Programmet ställer höga krav på konkreta och handfasta resultat, säger Andreas Netz, programansvarig för Utmaningsdriven Innovation på Vinnova.

– I de ansökningar IMCG blir involverade i lägger våra experter stort engagemang på hållbar affärsutveckling. Utgångspunkten är alltid att undersöka hur nya lösningar kan möta dagens samhällsutmaningar genom att exempelvis förbättra aktörers innovationsförmåga, titta på kundnytta eller utveckla bättre produktionsprocesser, säger Jonas Norrman.

 

IMCG är en van aktör inom Vinnovaprojekt. Företaget har exempelvis både skrivit ansökningarna och projektlett satsningarna Tysta offentliga rum, Funktionell växtlighet och Smart City Events. I dessa innovationsprojekt utvecklar IMCG aktörernas affärsmodeller, partnerskap och uppdaterar verksamhetsprocesser hos behovsägarna så att de kan dra full nytta av den nya innovativa tekniken. Vi arbetar också aktivt med strategisk kommunikation genom hela projektperioden. Kontakt: jonas.norrman@imcg.se