Kommunikation

Svensk industri riskerar tappa fart – Så höjer vi den digitala kompetensen

2018-02-27

Digitaliseringen inom den svenska industrin behöver en knuff framåt.
Det menar en samling aktörer från akademi och näringsliv som nu har gått samman för att gemensamt driva fram ett kompetenslyft.

Det finns ett växande glapp mellan industrins kunskap inom digitalisering och omvärldens utveckling. Experter menar att kunskapsbehovet är mycket stort.
– Särskilt krävs en större förståelse för hur man realiserar de möjligheter som digitaliseringen kan skapa. Detta gäller över hela linjen, från ledarskap till ”golvet”, säger Anders Björk, expert inom digialisering i industrin på IVL Svenska miljöinstitutet.

Vill skapa satsning
IVL ansöker nu tillsammans med bland andra Uppsala universitet, IUC Sverige, Ovako och IMCG om stöd från Sveriges Innovationsmyndighet Vinnova för att utveckla en videobaserad webbutbildning, där några av Sveriges främsta ämnesspecialister medverkar som föredragshållare. Målet är att ingenjörer och tekniker ska ta nya kunskapskliv.
– När insikten om hur man går från möjlighet till verklighet ökar tror vi att även utvecklingen av digitaliseringen i industrin kommer att tillta. Vi hoppas att Vinnova ser samma fördelar som vi, säger Anders Björk, som också koordinerat ansökan.

Banar väg
Den stora potentialen inom digitaliseringen bygger på att man med matematiska metoder kan utvinna information från ofta stora datamängder. Saknas förståelsen för detta saknas också beställarkompetens eller möjligheten att själva genomföra digitaliseringsprojekt.
– Industriföretag riskerar att gå miste om möjligheter inom optimering av produktion, smart underhåll och digitala tjänster mot kunder som de inte ens vet om att de kan erbjuda än.

Viktigt med paketering
IMCGs roll i projektet blir, om det beviljas, att bidra med kompetens inom utbildningsblocket innovation och affärsmodeller samt att ansvara för videoproduktion och kommunikation för spridning.
– Det blir oerhört viktigt att hitta ett format att paketera utbildningsmodulerna i, så att det blir lättillgängligt, intressant och på rätt nivå, säger Anna-Karin Dahlin, strategisk kommunikationschef på IMCG.

– Med vårt projekt skapar vi stor nytta som Sverige verkligen behöver. Vi banar väg för kreativa kunskapslösningar för optimerad tillverkning och nya typer av affärsmodeller, säger Anders Björk.

Om projektet: Projektansökan ”Digipuffet” är inskickad till Vinnova. Besked väntas under våren. Om projektet beviljas finansiering kommer ett kursprogram att utvecklas som exempelvis innehåller: metoder som förädlar stora datamängder, introduktion till hur robot, cobotar och botar fungerar, så bedriver man digitaliseringsprojekt och introduktion kring affärsmodeller och digital säkerhet.
Bakom ansökan står: IVL Svenska Miljöinstitutet, Uppsala Universitet, Linnéuniversitetet, IMCG, Cactus Rail, Idhammar, IUC Sverige, Ovako, Perstorp, Momentum Industrial och Stockholm Vatten.

Behöver ni hjälp med att skriva en ansökan eller söker en projektpartner inom kommunikation, innovation eller affärsutveckling? Kontakta IMCG här.