Finansering

Uppsala positionerar sig att bli en av Europas mest innovativa stad

2018-02-23

Uppsala Stad har stora ambitioner att bli klimatpositiv till 2050 och klimatneutral till 2030. För att lyckas krävs ett innovativt arbetssätt. IMCG har uppdraget att utveckla en ansökan mot det prestigefulla UIA (Urban Innovation Actions) där Uppsala kan få finansiellt stöd för att snabbare nå målen och bli en innovativ stad.

– Vi stöttar Uppsala i utvecklandet av koncept, konsortieutveckling och inte minst ta fram en konkurrenskraftig ansökan i ett av de mest konkurrensutsatta programmen inom Europa, säger Magnus Andersson, partner på IMCG och expert inom finansiering.

Här är 5 saker som Magnus ser ger Uppsala goda förutsättningar att lyckas i sin ambition att bli en av Europas mest hållbara och innovativa städer, en position som bland annat burits av Barcelona och Amsterdam:

1. Satsar brett genom att driva flera aktiviteter samtidigt inom smarta städer.

2. De har en förvaltning som är ambitiös, målinriktad och tillräckligt liten för att ”rymmas under samma tak”, det vill säga får kommunikationen att flyta internt.

3. Goda relationer med invånarna och företagen.

4. Bra uppkopplade internationellt med aktörer som Eurocities, vilket kommer att hjälpa Uppsala att hjälpa andra städer att replikera/anpassa sig till deras goda lösning.

5. Tänker långsiktigt: de ska vara klimatpositiva 2050 och de jobbar redan idag mot dessa mål.

– Den stora utmaningen är att gå från vision/mål till verklighet. Det är flera goda och välfungerande aktiviteter som behöver integreras, både inom Uppsala Stad, men även med deras näringsliv och medborgare. IMCG ser att detta är fullt möjligt. Uppsala startar inte från noll utan har många goda exempel att jobba ifrån, säger Magnus.