Finansering

Internationellt möte: Göteborg visar hållbara innovationer för Europa

2018-03-27

I EU-projektet IRIS Smart Cities är målet att smarta lösningar som bidrar till att städer blir mer energieffektiva, hållbara och attraktiva sprids vidare och replikeras på flera platser. Nu träffas representanter från över 40 europeiska organisationer, städer och företag i Göteborg för att gemensamt diskutera arbetet inom satsningen framåt.

 I projektet IRIS (H2020) demonstreras klimatsmarta energi-, mobilitets- och ICT-lösningar runt om i Europa med målet att de kopieras och används i fler städer än där de introducerats.
– Detta är en bra möjlighet för att skynda på utvecklingen i Göteborg. I IRIS projektet kan förutsättningar och mognadsgrad kopplat till förmåga att ta emot och implementera nya lösningar snabbt utvecklas hos både behovsägare i staden och hos leverantörsföretagen, säger Jonas Norrman, vd på IMCG och som är verksam inom projektet.

Affärsmodeller en nyckel
I IRIS arbetar IMCG internationellt med nyckeluppdraget att utveckla lönsamma affärsmodeller, som ska säkerställa att goda innovationer från en stad tas vidare till fler städer.
– Vi kommer att skapa en hävstångseffekt så att lösningar snabbt bidrar till samhällsnytta , både i städer inom och utanför Europa. Vi ska ta fram investeringsplaner och affärsmodeller som är attraktiva, så kallade bankable business models. Det innebär att affärs- och finansieringsmodellen är skalbar, ekonomiskt tilltalande och förknippad med relativt låg risk så att det blir attraktivt för andra städer att replikera.

Kartläggning pågår
Sammanlagt är 7 länder och 43 partners med i IRIS. EU finansierar initiativet med drygt 175 miljoner kronor. Under veckans internationella projektmöte kommer representanter från samtliga partnerorganisationer att besöka Göteborgs demonstrationsanläggningar med replikerbara innovationslösningar. Bland annat HSB Living Lab, där de boende ges möjlighet att följa sin egen och sina grannars energiförbrukning i syfte att minska elanvändningen. Även elbussarna på linje 55 inom det större ElectriCity-samarbetet samt Riksbyggens Positive Footprint Housing-projekt, Bostadsrättsföreningen Viva ingår i besöksplanen.
– För Göteborgs del innebär den här typen av projekt inte bara direkt finansiering till utveckling – det stärker också vår ställning som innovationsstad och öppnar upp för fler framtida investeringar som gör att vår stad kan fortsätta att ligga i framkant och erbjuda sina invånare en ännu bättre livskvalitet, säger Gunilla Åkerström, ansvarig för Göteborgs Stads innovationsprogram.

 

FAKTA
Göteborg – Lighthouse City. I Göteborg samarbetar nio parter i IRIS Smart Cities – Göteborgs Stad, Johanneberg Science Park, Akademiska hus, Chalmers, HSB, Metry, Trivector, Tyréns och Riksbyggen. Även RISE och IMCG ingår i projektet på ett mer övergripande internationellt plan. Johanneberg Science Park har den samordnande rollen i Göteborg på uppdrag av Göteborgs Stad. Hela projektet har en budget på 170 miljoner svenska kronor under fem år. EU-ansökan, som IMCG var med och skrev, topprankades som nummer att av kommissionen.

Läs mer om projektet IRIS Smart Cities

http://irissmartcities.eu/irissmartcities/

EU Smart Cities & Communities och Lighthouse

Projektet finansieras genom Smart Cities & Communities, Lighthouse-projekt inom programmet Horizon2020. Läs mer: https://ec.europa.eu/inea/en/horizon-2020/smart-cities-communities

IRIS Smart Cities 2nd Consortium Plenary Board

När: 27-29 mars

Var: Sven Hultins Gata 9

Representanter för media är välkomna att delta på delar av mötet.
Kontakta Eva Hellberg, eva.hellberg@johannebergsciencepark.com, tel +46 709 58 21 10, för mer information.