Finansering

Kick-off för Eurostars-projekt

2018-03-26

Eurostars-projektet AIES har nu haft sitt startmöte på Alelion i Göteborg. Sara Bell från Tempus Energy, Storbritannien och Kary Främling från Aalto-Universitetet, Finland var också på plats. Litiumbatterier, Artificiell Intelligens (AI), machine learning och Internet of Things (IoT) är nyckelbegrepp som ska användas för att nå målen. Hör Daniel Troedsson berätta om syftet med projektet.

Vill du veta mer om AIES-projektet läs mer här.