Kommunikation

Kedjan där tillit är hårdvaluta

2018-05-21

I en värld där vi säger till barn att inte lita på någon på nätet, uppmanas vi samtidigt till att lita på affärspartners i digitala transaktioner. Hur är det möjligt?

Affärer har traditionellt byggt på relationer och förtroende. Blockchain skapar enorm potential för samhället med effekter långt utöver finansiella flöden genom ett decentraliserat och icke-mutbart system. Under konferensen Nordic Clean Energy Week den 22 maj leder Jonas Norrman på IMCG en rundabordsdiskussion om blockchainlösningar för framtidens energisystem.

Blockchain – öppna, digitala transaktionskedjor 

Kedjan bygger på förtroende mellan parterna, vilket systemet möjliggör genom kedjans transparens. Den låter parter som inte känner varandra skapa förtroende genom att ha en gemensam och pålitlig huvudbok med full transparens där konsensus krävs för att genomföra en transaktion eller ändring. Detta innebär att en enskild part inte kan redigera eller ändra information utan att de andra deltagarna i nätverket bekräftar att ändringen är legitim.

– Blockchain är en process som till exempel skulle kunna användas som ett av de mäktigaste verktygen mot korruption eller bokföringsfusk, säger Kamil Zajaczkowski, ansvarig för finansiella tjänster på IMCG.

Här hanteras olika typer av tillgångar utan mellanhänder, vilket ger möjlighet till nya typer av värdekedjor med nya former av affärsmodeller.

Teknik som skapar möjligheter för många branscher

Internet gav upphov till det digitala informationssamhället. Blockchain kanske är den största tvärsektoriella teknologiska innovationen i modern tid och kan ses som andra generationen av internet och informationshantering. Här hanteras olika typer av tillgångar utan mellanhänder, vilket ger möjlighet till nya typer av värdekedjor med nya former av affärsmodeller. Blockchain är även tekniken bakom den digitala valutan Bitcoin.

Att energimarknaden och miljöteknikområdet använder blockchain kanske inte är lika väl känt som att bankvärlden och transportbranschen gör det. Informationsflöden och finansflöden påverkas, samtidigt som varuflöden kan tidsoptimeras och effektiviseras genom nya digitala sätt.

 

På IMCG arbetar vi med att stötta företag med affärsutveckling och förändringsprocesser och ser fram emot att att bidra med vår expertis inom innovationsledning, kommunikation och finansiering inom det spännande och allt mer omfattande blockshchainområdet.