Finansering

Topp 10-lista på misstag i H2020-ansökningar – del två

2018-08-26

Här kommer resterande fem tips på misstag att undvika när ni skriver en H2020-ansökan, listade av vår EU-expert Kamil Zajaczkowski. De fem första kan du ta del av här.

 1. För stort produkt/teknikfokus på bekostnad av affärsutvecklingen
  Glöm inte att båda delar är lika viktiga. Låt inte ansökan domineras av enbart teknik, business-aspekten är minst lika viktig! Man kan ha den mest innovativa produkten, men utan en tydlig affärsbeskrivning är man chanslös vid bedömning.
 2. Otydlig kompetens- och resursbeskrivning
  Många företag målar upp en grandios bild av vad man vill genomföra under projektet, men man glömmer lätt bort att dessa kompetenser och resurser måste beskrivas i ansökan för att skapa en trovärdighet hos utvärderarna. Var därför tydlig med vem som kommer att jobba med projektet och vilka nyckelkompetenser dessa personer besitter. Fråga även dig själv: täcker vi in de behov som beskrivs eller bör vi addera ytterligare information om externa kompetenser för att visa att projektgruppen faktiskt kan implementera projektet? Har vi beskrivit vilka aktörer som stöttar oss samt hur konsortiet ser ut?
 3. Man missbedömer tidsåtgången för att skriva en ansökan
  En stor andel ansökningar påbörjas alltför sent och man hinner inte bearbeta innehållet på ett önskvärt vis innan det skickas in. Kom ihåg att det inte finns utrymme för att kompromissa med kvalitén, konkurrensen är stenhård. Jag rekommenderar därför att börja i god tid (gärna två månader innan deadline) och eventuellt skicka in ansökan en period senare än tänkt ifall man inte är fullt nöjd med den vid deadline.
 4. Besvara frågorna, inte rubrikerna!
  Det finns en risk att man stirrar sig blind på rubrikerna för respektive del i ansökan utan att ta hänsyn till att det finns en exakt lista på vilka frågor som ska besvaras under respektive del. Försök därför inte att skapa ett ”eget upplägg” utan lägg fokus på att tydligt och koncist besvara de frågor som ställs i mallen för utlysningen.
 5. Utvärderarna är människor
  Det är trots allt är människor som bedömer ansökan. Gör den därför visuellt attraktiv och använd gärna illustrationer där det lämpar sig för att visualisera ditt budskap. Undvik utfyllnadsfakta som inte är relevant och låt gärna någon utomstående hjälpa dig med revidering och input på det du skrivit.

Lycka till! Hör gärna av dig och berätta hur det går och om du har fler tips vi kan lägga till listan eller om du helt enkelt vill slippa skriva och istället anlita en av våra experter.