Finansering

Topp 10-lista på misstag i H2020-ansökningar

2018-08-17

Tillhör ni dem som inte riktigt kunnat ta ledigt i sommar eftersom ni sitter med en H2020-ansökan som ska skickas in under hösten? Det börjar bli hög tid att planera för att knyta ihop ansökan och få alla detaljer på plats. IMCGs Head of Financial Services och EU-expert Kamil Zajaczkowski har sammanställt en lista på de tio vanligaste misstagen som görs när H2020-ansökan skrivs. Här kommer de fem första:

 1. Du har inte läst grunddokumentationen för arbetsprogrammet, utlysningen eller programmanualen
  Även om det ibland kan kännas smått byråkratiskt och stundtals svårförståeligt, bör du ändå sätta dig in i och läsa igenom ovanstående dokument. Du behöver inte förstå allt, men du bör i alla fall ha en grund. Detta gäller alla som deltar i skrivprocessen.
 2. Tydlighet i beskrivning saknas och du förutsätter att utvärderarna besitter samma fackkunskap
  Ni förstår idén internt för att ni jobbar med temat, men är inte tillräckligt tydliga i er beskrivning av konceptet och hoppar över basal information då ni ser den som självklar. Ett bra sätt att lösa detta på är att låta någon utomstående läsa ansökan för att se hur personer från andra industrier upplever beskrivning/språket.
 3. Felaktig mognadsgrad
  Det finns olika krav på företaget som söker och på mognadsgraden för tjänsten/produkten som beskrivs. Läs igenom dokumentationen så att det inte uppstår en otrevlig överraskning. Ett exempel kan vara att produkten har fel TRL-nivå.
 4. Brist på närvaro av innovationer
  Även om ansökan ska belysa aktiviteter/produkter/tjänster som har en hög mognadsgrad (styrks bl.a. genom ett TRL 6 krav), så måste innovationsaspekten finnas med i projektet. Innovationsapproachen ska finnas med på såväl teknisk som affärsmässig nivå. Ställ dig frågorna; Vad differentierar vår produkt från våra konkurrenters? Hur styrker vi att lösningen är den bästa som marknaden kan erbjuda idag (state of the Art/Excellence)?
 5. Dålig beskrivning av marknadstrender och marknadspotential
  Det är förvånansvärt många ansökningar som saknar information om grundläggande marknadsfrågor. Detta beror delvis på att många produkter är nya/innovativa vilket gör det svårare att precisera exakt marknadssegment, men man bör inte försumma dessa delar. Gör alltid en kvalificerad bedömning och visa gärna vilka antaganden som gjorts!

Utvärdera er ansökan utifrån dessa fem tips. Nästa vecka kommer ytterligare fem tips. Lycka till!