Kommunikation

Unik fastighetsutvecklare? Du är viktig aktör i den smarta staden

2018-12-13

Är du en modern fastighetsutvecklare? Bra! Då är du än så länge ganska unik och vi förutsätter att du testar eller demonstrerar morgondagens lösningar inom energieffektivitet, förnyelsebar energi eller kanske mobilitet knutet till fastighetsbeståndets närområde.

Är du inte riktigt där ännu, men redo att kliva upp på scenen i den smarta staden?

Vi jobbar med några i fastighetsbranschen, såsom HSB, Akademiska Hus och Riksbyggen, som har förstått vilken roll de kan spela i den smarta staden. För företag som dem gäller det på sikt att det som rullas ut i hela det egna fastighetsbeståndet är framtidsförsäkrat och integrerat med övriga staden. Olika lösningar testas och demonstreras hela tiden i fastigheterna i dialog med hyresgäster och representanter för staden. På så vis växer den smarta, hållbara staden.

Att som fastighetsutvecklare arbeta aktivt med hållbara lösningar som staden efterfrågar ökar chanserna att vinna en markanvisning.

Staden anvisar – fastighetsägare som uppfyller hållbarhetskrav får bygga
Städer runt om i världen är tvungna att sträva efter att de globala klimatmålen ska uppnås. Är det då staden som är köpare av de nya mobilitets- och energilösningarna som måste till för att skapa den allt mer hållbara och smarta staden? Nej, oftast inte. Staden är den som gör det möjligt för dig som fastighetsägare och fastighetsutvecklare att bygga i staden – under förutsättning att du bygger hållbart och smart.

En stad som vill skapa förutsättningar för att bygga hållbart och smart arbetar med markanvisningar som ställer krav på dig som fastighetsutvecklare. Städer kan till exempel ändra parkeringsnormen och inte tillåta att det byggs så många parkeringsplatser på anvisad mark. Istället kan det vara krav på cykelgarage. Detta är ett sätt för staden att minimera traditionell biltrafik och öka nyttjandet av kollektivtrafiken och delade mobilitetslösningar. Att som fastighetsutvecklare arbeta aktivt med hållbara lösningar som staden efterfrågar ökar chanserna att vinna en markanvisning. Du, staden, dess invånare och klimatet står som vinnare i den här processen.

 

Vill du veta mer?

Är du också intresserad av att arbeta mer med implementering av hållbara och smarta lösningar bjuder vi gärna in till kaffe i sköna fåtöljer på Odinsgatan 20a. Vi tillför en insikt om innovationsledning, innovationsfinansiering och innovationskommunikation – tre grundpelare som bidrar till att nå marknaden.