Kommunikation

6 saker att hantera för att lättare nå ut med innovation på marknaden

2019-02-18

Många företag och start-ups arbetar tillsammans med andra, såsom forskningsinstitut, akademi och större industrier, för att utveckla nya tekniklösningar.

– Att jobba i teams för att tillsammans skapa innovationer är den enkla och ofta roliga delen. Det svåra är att få innovationen hela vägen ut på marknaden, säger Ulrika Wahlström, innovationsprojektledare, IMCG, väl medveten om att det här uttalandet kan låta ganska provokativt. 

Det är självklart inte alltid lätt med gränsöverskridande samarbeten, men poängen är att SMEs, organisationer, institut etc ofta är inställda på att behöva jobba hårt tillsammans vad det gäller de tekniska delarna vid skapandet av innovationer. Det är lite som att bli förälder. Inför det kommande föräldraskapet får du massor av information kring vad som kommer att hända vid själva förlossningen, men ingen förbereder dig på att du plötsligt ska ta hand om tre tonåringar!

När du ska bli förälder för första gången blir du synnerligen upplyst och informerad om vad som kommer att hända under själva förlossningen. Ingen förbereder dig på vad som kommer att hända sedan. Innan du vet ordet av det så står du där och ska ta hand om tonåringar. Jämför detta med hur det är med dem som är utbildade att jobba tillsammans för att skapa innovativa lösningar. Alltför ofta så har ingen förberett dem för nästa steg, nämligen att få ut produkten eller tjänsten på marknaden.

Steg för att nå marknaden

IMCG jobbar med innovationsledning och har lång erfarenhet av att arbeta med icke-tekniska faktorer som – om man inte jobbar med dem – kan försvåra för företag att komma ut på marknaden med sina produkter eller tjänster. Först och främst bör man som företag kunna beskriva hur man föreställer sig att ens produkt eller tjänst ska komma ut på marknaden. När det är gjort är det dags att titta på de potentiella hinder som finns för att detta ska kunna hända. Här listar vi några av de viktigaste faktorerna som måste bearbetas för att nå marknaden:

  1. Ägarskap – Immateriella rättigheter – Se till att du kan bevisa att det är du som äger din produkt/tjänst. Kan du ta patent eller finns det andra sätt du kan skydda den på?
  2. Finansiering – Se till att du har investerare och att du har säkrat finansieringen som behövs för att nå ut på marknaden. Kom ihåg att ingen kommer att investera i din produkt/tjänst om du inte kan bevisa ditt ägarskap.
  3. Lagar och regler – Var medveten om att de globala klimatmålen har stor påverkan på ett brett antal områden och att regler och lagar därmed blir allt hårdare. Se till att din produkt/service uppfyller de krav som ställs inför framtiden.
  4. Kunder – Se till att ditt erbjudande matchar kundernas behov och var medveten om att de kanske behöver utbildas och informeras för att förstå fördelarna med just din innovativa lösning.
  5. Konkurrenter – Lär känna dina konkurrenter och var medveten om att de mycket väl kan erbjuda en produkt/tjänst som är väldigt etablerad på marknaden. Det innebär att du måste förstå hur du ska agera för att få potentiella kunder att se nyttan med att överge gamla vanor.
  6. Kommunikation– “Ingen innovation utan kommunikation” – marknaden kommer inte känna till att det finns en ny produkt/tjänst om du inte berättar det. Planera hur du ska kommunicera med olika marknadssegment.

Var detta intressant läsning? Då kanske du även är intresserad av När det inte räcker med patent .