Finansering

Se eken i ekollonet

2019-02-26

Funderar du på att driva eller starta ett projekt för att utforska en ny teknik som har möjlighet att bidra till hållbar utveckling? Bra, sådant gillar vi på IMCG!
Vi tipsar här om hur du kan öka chanserna för att ett finansierat projektet ska lyckas.
– När man planterar ett litet ekollon ska man redan från början se till att det finns förutsättningar för att det blir en stor, pampig ek, säger Lena Holmberg, innovationsprojektledare, IMCG.

När man planterar ett träd i en stad gäller det att tänka igenom placering, se till att det får näring, fundera över skötsel och underhåll, vem som ska betala för det, vilka funktioner det ska ha, hur det påverkar andra träd och inte minst hur det kommer påverka människorna i staden. På samma sätt är det med nya tekniska system som ska implementeras i en stad, såsom uppvärmning av byggnader med hjälp av spillvärme från tunnelbanan. Här gäller det att tänka smart från början för att få detta att sprida sig, inte bara i den egna staden utan globalt.

Ha en strategi för hur projektresultaten kan inkluderas i verksamheten för att ta det hela vägen till implementering och spridning.

Tips för att maximera nyttan av goda projektresultat
Att teknisk verifiering är med i en projektansökan och i projektarbetet är en självklarhet för de flesta. Här tipsar Lena Holmberg på IMCG om vad som utöver detta är avgörande för att ditt projekt ska få goda resultat som kommer marknaden till nytta.

Se till att:

  1. Etablera acceptans från medborgare/brukare
  2. Inkludera affärs- och finansieringsmodeller
  3. Engagera rätt medarbetare och/eller externa rådgivare
  4. Ha en strategi för hur projektets resultat inkluderas i ordinarie verksamhet

– Det räcker inte att bara ha teknisk verifiering i ansökan och projektarbetet. Man måste tänka bredare än så och engagera rätt personer med erfarenhet av olika former av verifiering, säger Lena Holmberg, innovationsprojektledare, IMCG.

Just nu arbetar IMCG med flera projekt som adresserar dessa frågor. I IRIS-projektet har vi många uppdrag, varav ett innebär att vi följer utvecklingen av innovationsstrategier hos städerna Nice, Utrecht och Göteborg. Vi tittar på hur de är riggade för att ta emot de innovationer inom mobilitet, öppna data och energi, som blir allt viktigare beståndsdelar i en smart stad.

I projektet InspireWater hjälper vi globala processindustrier, som har de globala hållbarhetsmålen att förhålla sig till, att förstå hur de kan hitta lösningar genom att jobba tätt samman med snabbfotade SME:er som utvecklar morgondagens vattenreningsteknik.

I Celsius-projektet arbetar vi tillsammans med olika typer av europeiska finansiärer för att skapa bättre förutsättningar för att skala och replikera framgångsrika demonstrationsprojekt.