Innovation

Din affärsmodell – en del av en större värdekedja

2019-03-25

– Det är inte ovanligt att vi möter kunder som bara tittar åt ett håll när de utvecklar sin affärsmodell och sin position på marknaden. Det är lätt att bara fokusera på sin kund och missa att se den värdekedja man är en del av, säger Jonas Norrman, partner och chef för innovationstjänster, IMCG.

Många företag har siktet inställt på vad de ska sälja till kund och tar för givet att leverantörerna ska fungera optimalt utan någon särskild uppmärksamhet. Tyvärr är inte verkligheten riktigt så enkel. Speciellt inte om man vill ha ett nytt innovativt företag som leverantör.

Värdeskapande gentemot kund och samhälle

Om du tycker att din leverantör är bra och vill fortsätta att arbeta med den kan det vara bra att fundera på hur du kan hjälpa den att få fler kunder. Varför? Om leverantörens verksamhet går bra, kommer den kunna fortsätta utveckla sina produkter och tjänster, och kvaliteten på dess leveranser till dig kommer att bli ännu bättre.

Givetvis finns det många företag som har invändningar kring ovanstående. Anledningen är ofta att man får en känsla av att ens leverantör hjälper ens konkurrenter. Om du känner så, bör du istället vända blicken mot ditt eget företags erbjudande och ställa dig frågan om det är tillräckligt värdeskapande.

Om de konkurrerande företagen blir lika starka som ditt företag bara för att de har samma leverantör som du, bör du fundera över två alternativ: Antingen stärka samarbetet ordentligt med leverantören innan någon annan gör det, eller att öka värdet av ditt erbjudande för din kund.

– Vi håller i workshops med köpare och leverantörer kring affärsmodeller där hela värdekedjan synliggörs med fokus på slutkundserbjudandet. Här utgår vi från en traditionell business model canvas-metod. Genom att ha med deltagare från hela värdekedjan får alla med sig nya insikter, säger Jonas Norrman.

Insikter från våra affärsmodellsworkshops stärker inte bara de individuella affärsmodellerna utan också leveransansen genom hela värdekedjan. Här finns ett tydligt fokus på värdeskapande för slutkund och samhälle.

Insikter från våra affärsmodellsworkshops stärker inte bara de individuella affärsmodellerna utan också leveransansen genom hela värdekedjan. Här finns ett tydligt fokus på värdeskapande för slutkund och samhälle. Ingen aktör i värdekedjan kommer att producera, leverera, distribuera, köpa eller sälja, om det inte är en lönsam och hållbar affär för slutkunden.