Green deal
IMCG

Får samhällsentreprenörer för mycket pengar?

2019-05-21

Vad har Tillväxtverket, ReachForChange och Leksell Social Ventures gemensamt? De tillhandahåller alla finansiering till entreprenörer som adresserar samhällsutmaningar.
– En viktig fråga är hur systemet för finansiering ser ut och vad som eventuellt kan göras ännu bättre, säger Lena Holmberg, projektledare på IMCG.

För att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling behövs kraftfulla insatser och entreprenörskap är utpekat som ett viktigt redskap. I förstudien ”Impact Entrepreneurship Competence Development”, som finansieras av Vinnova, ska IMCG undersöka vad som krävs för att vi ska få fler ”Impact Entrepreneurs”, alltså entreprenörer och intraprenörer som driver utveckling av affärer och verksamheter i en hållbar riktning.

Inom ramen för projektet har Lena Holmberg besökt Tillväxtverket, ReachForChange och Leksell Social Ventures och kan konstatera att det verkar finnas utrymme för fler aktörer och även att samverkan mellan olika investerare är god men kan bli ännu bättre.

Stora skillnader
Sverige har i dag ett väl utvecklat system för att stötta nyföretagande men i andra länder finns inte samma möjligheter till stöd, vilket kan göra att de svenska företagen får mindre träning i att sälja in sina idéer till internationella kunder och investerare.
– Vi har stora behov av samhällsutveckling i Sverige, men utmaningarna och därmed marknaderna är många gånger större i andra länder. Hur skapar vi konkurrenskraft, så att våra svenska verksamheter kan skapa stor nytta globalt, säger Lena Holmberg, projektledare på IMCG.

I projektet ingår även intervjuer med andra aktörer som på olika sätt hjälper entreprenörer att utveckla sin kompetens och har en påverkan på hur detta kan gå till. Några som står på tur är Näringsdepartementet, Bling StartUp och Vinnova.