Finansering

Ledig tjänst – Koordinator EU-projekt om smarta nät

2019-09-24

IMCG är engagerade i ett flertal nationella och internationella innovationsprojekt inom hållbar stadsutveckling. Vi söker nu en erfaren och driven projektkoordinator med inriktning på smarta elnät.

Under hösten 2019 startar projektet FlexiGrid. Tillsammans med 15 partners i Europa ska IMCG arbeta för att utveckla, testa och drifta fossilfria elnät med hög flexibilitet. Näten ska både ombesörja samhällets behov av el och samtidigt klara av att möta de globala klimatutmaningarna.

Vi söker
Just nu letar vi efter en rutinerad projektledare och/eller koordinator med stor erfarenhet av att leda EU-projekt.
Du identifiera risker, behov och möjligheter samt föreslår och verkställer effektiva insatser. För att klara uppgiften behöver du utöver tidigare koordineringserfarenhet av stora internationella utvecklingsprojekt ha kunskaper inom projektets ämnesområde smarta nät och affärsutveckling.

Arbetsuppgifterna innefattar i praktiken att du tydligt driver projektet och teammedlemmarna i de olika arbetspaketen framåt. Du sköter dialogen med såväl EU som ledande aktörer från privat sektor och akademi samt nätverk och lobbyister för att nå de projektmål som utlovats. Du arbetar med avtalsfrågor, budgetuppföljning och deltar i rapportering för projektet i sin helhet.

Du kan läsa mer om tjänsten och hur du ansöker här.

Senast den 20 oktober 2019 vill vi ha din ansökan.