Projektledning

Rekordstor uppslutning kring aggressivt digitaliseringsmål för Göteborg

2019-09-06

Mer än 500 personer deltog under A GREAT Day på Lindholmen för att ta del av hur Göteborg kan bli ännu bättre på digitalisering. Enligt amerikanska Future Trend Institute är Göteborg världens näst smartaste stad efter Köpenhamn. Arrangören för dagen, föreningen GREAT, som verkar för att utveckla IT-infrastrukturen i Västsverige har som ambition att gå om Köpenhamn och bli nummer ett.

Som medlem i GREAT är IMCG stolta över att bidra till detta mål. Genom att skapa och medverka i innovationsprojekt som exempelvis LoVIoTDenCityUNITED-GRID och IRIS får IMCG olika nationella och internationella aktörer inom digitalisering att samverka för att skapa positiv effekt för samhället, vilket är ett av våra styrkeområden.
– För att vara en riktigt smart stad gäller det att kunna gå från fräcka demonstrationer till att integrera tekniken i vår vardag på bred front. Då behöver vi bli ännu bättre på att skapa starka värdekedjor där olika aktörer som verkligen vill tillhandahålla och köpa produkter samverkar, säger Lena Holmberg, innovationsprojektledare på IMCG.

Ministern: Västsverige långt framme
Enligt Sveriges energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman har Sverige väldigt bra förutsättningar för att lyckas ta vara på digitaliseringens möjligheter fullt ut. Han framhävde vikten av samverkan för att hitta lösningar på dagens stora utmaningar och berömde Västsverige för att ligga långt framme. Tord Hermansson, CEO Lindholmen Science Park, gav två exempel på sådan samverkan i form av AI Innovation of Sweden och MobilityXLab.

Vikten av mod och ledarskap
I paneldebatten framhävde Pia Sandvik, VD RISE, Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren, och Patrik Andersson, vd Business Region Göteborg, betydelsen av att kunna använda och dela data vilket många gånger kräver regelinnovation. Jerker Lindsten, ordförande GREAT och VD för HiQ Göteborg lyfte dessutom vikten av förändrade upphandlingsprocesser.
– Jag håller med Charlotta Gummeson, VD Sahlgrenska Science Park, som betonade vikten av mod och ledarskap hos olika verksamheter för att våga testa nya arbetssätt. Det krävs mer än teknik för att skapa hållbara lösningar, speciellt om vi inte bara ska göra Göteborg smart utan även hjälpa de västsvenska bolagen att växa snabbt på en global marknad, säger Lena Holmberg.

Kulturfrågans betydelse var något som Mikael Rönnholm CEVT och Martin Högenberg CGI, båda med titeln ”Head of Innovation”, tryckte på. Deras mantra var ”behandla andra så de delar nästa idé”.  De betonade också behovet av ett tvåhänt ledarskap, som klarar av att hantera frågor med både kort och lång horisont samtidigt.