Kommunikation

Skräckslagen? Ingen erfarenhet av att jobba i EU-projekt?

2019-10-29

Att få testa och demonstrera en teknisk lösning i ett EU-projekt ger dig enorma möjligheter att utveckla din innovation och ta den närmare marknaden.
– Det förpliktigar också att arbeta i ett EU-finansierat projekt, då det finns en massa måsten. Att då arbeta ihop med folk som har projekterfarenhet gör att du slipper att hamna i skräckscenarion, säger Ulrika Wahlström, innovationsprojektledare på IMCG.

Har du varit med och skrivit en ansökan till ett EU-projekt som har gått igenom? Eller har du kommit med som viktig partner? Oavsett vilket, så vill vi gratulera! Det är mycket givande att jobba tillsammans med andra för att få en innovation närmare marknaden. Och nu står du nog här med stor förväntan på att få lägga tid och kraft på det du brinner för.

Språkbarriärer
Kanske har du kommit några månader in i projektet och inser att en helt ny värld har öppnat sig. Inte minst rent språkmässigt. Det pratas bland annat om arbetspaket (work packages), AP-ledare (WP leader), rapporter (deliverables) och ändringar i avtal (amendments).
– För att förstå förväntningar på arbetsinsatser är det av stor vikt att alla inblandade förstår vokabulären. Det är det vi på IMCG brukar kalla EU-lingo (del 1),  säger Ulrika Wahlström.

Administration och ansvar
Dropbox, Emdesk och Box är några av de redskap som EU-projekt använder sig av för att lagra intern projektrapportering. Här förväntas du både hitta de för dig relevanta dokumenten och ladda upp ditt arbetspakets viktiga dokumentation. Viss rapportering sker ibland också i EU-portalen och/eller i speciella mallar, som kan vara designade för och av projektet eller av EU.
– Det är viktigt att du har utsett ansvariga för finansiell såväl som teknisk rapportering. Vid ett givet tillfälle är det dags för granskning av projektet, en så kallad project review, och då bör du ha någon ansvarig för just det. Det här med EU-lingon (del 2) är mer än bara ord. Det är handling också.

När det blir övermäktigt
På IMCG har många medarbetare lång erfarenhet av EU-projekt och hur man jobbar effektivt i dem. Just nu arbetar företaget bl a i IRIS Smart Cities, United-Grid, InspireWater, Celsius 2 och Flexigrid. IMCG skriver och vinner ansökningar och är koordinatorer.
– Vi är arbetspaketledare, författare av projektstyrande rapporter och vi vet hur man förbereder sig för den obligatoriska projektgranskningen. Oss kan du ta in som bollplank om du är arbetspaketledare eller koordinator. Vi kan också stötta dig och din organisation löpande i rapporteringar och administration, säger Ulrika Wahlström.

Med förhoppning om att detta inlägg inte har skrämt upp dig alldeles, så bjuder vi gärna in dig på en kopp kaffe eller the och pratar vidare. Vågar du slå oss en signal?