Innovation

Teknik till marknad: Fluortanten kommer, var god skölj

2019-12-16

Från en nobody till somebody. I ett EU-projekt kan experter inom marknadsnytta och affärsmodeller uppleva att de arbetar dolda i skuggan av teknikutvecklingen, men när poletten trillar ner stiger populariteten. Ulrika Wahlström på IMCG är innovationsprojektledare och leder i flera EU-projekt det arbetspaket som ofta heter något i stil med ”exploitation, innovation management, outreach och business models”. Det betyder att hon leder arbetet att förflytta de innovativa teknologier som testas i projektet närmare marknaden. Läs hennes krönika där hon jämför sig med fluortanten.

KRÖNIKA. Du som är född på 60-, 70- eller 80-talet kommer säkert ihåg fluortanten? Det var hon som dök upp på skolan med en massa plastglas fulla med en vätska som skulle gurglas runt i munnen. Ingen fattade riktigt nyttan med henne, hon var inte jättepopulär, men vi stod ut för det blev ett avbrott i lektionen. Det var först långt senare vi insåg att det hon gjorde bidrog till något bra.

Vi har målet att nå marknaden, hur har du tänkt att göra det?
Ett H2020-projekt som fokuserar på innovation består av en rad arbetsteam som jobbar med teknik som ska utvecklas, förfinas, testas och demonstreras. De som jobbar i dessa arbetslag är extremt kunniga inom sina respektive områden och de utvecklar fantastiska lösningar. Men för att de ska kunna marknaden till gagn och kunna bidra till en mer hållbar värld, behövs det något mer. Det är här sådana som jag och mitt team kommer in i bilden. Likt en flourtant kommer jag med en oönskad bricka. Inte uppdukad med flourglas, utan med frågor som måste ha svar:

  • Vem äger det du/ni har utvecklat?
  • Har du investerare som är villiga att satsa på att tekniken kommer ut på marknaden?
  • Har du koll på att lösningen är hållbar och uppfyller allt hårdare lagkrav?
  • Vet du vem kunden är och förstår kunden vad de ska efterfråga?
  • Har du koll på vilka konkurrenterna är?
  • Har marknaden koll på att det finns en ny produkt/tjänst?

När marknadsnyttan får stå i centrum
Under det första året i ett projekt så tror jag att andra projektpartners kan se mig som ett litet avbrott i de teknikdetaljerade presentationerna under våra möten. Jag pratar om marknaden, om ”impact”, om att göra skillnad, att inte jobba i silos och vikten av att ha en helhetssyn. Jag är nog, helt ärligt, inte jättepopulär. Men det är mest för att de inte förstår värdet av vad jag säger. Ännu. Men så händer det plötsligt något ungefär två år in projektet. De som jobbar tillsammans för att utveckla de nya lösningarna börjar ana något som faktiskt skulle kunna säljas och göra världen till en bättre plats. Då börjar de fråga sig själva; Men vem äger egentligen det här vi har utvecklat? Var ska vi sälja den här lösningen? De minns att det var någon som pratade om vikten att se över ”IP-frågan”, ägandeskap och utvärdera om affärsmodellen håller. Det är då som mitt arbetspaket blir populärt och jag får extra många minuter till förfogande för mina presentationer. Folk hör av sig och vill boka möten och avstämningar. En härlig tid!

Balans mellan teknikfokus och strategier för öka marknadsnyttan
I dagarna har vi kick-off med vårt nya H2020-projekt FlexiGrid. Där tänker jag berätta om lärdomarna vi på IMCG har gjort från tidigare projekt. Och min ambition är att få hela projektet att svälja det faktum att ska vi göra någon skillnad, så måste fokus ligga lika mycket på strategier för ökad marknadsnytta som på teknik. Jag vill att vi tillsammans ska kunna möta marknaden med ett friskt och glatt leende, nöjda över att tidigt tagit tag i potentiella hinder för att innovationen når marknaden. Underbart!